معرفی رشته های تخصصی دندانپزشکی در ایران


معرفی رشته های  تخصصی دندانپزشکی در ایران

معرفی رشته های تخصصی دندانپزشکی در ایران

هم اکنون دندانپزشکی در کشور ما دارای ده رشته تخصصی بوده که عبارتند از:

پروتزهای دندانی: دوره تخصصی در این رشته ۳ سال بوده و متخصصین آن در زمینه بازسازی فکین و جایگزینی دندانهای از دست رفته بیماران به انجام خدمت مشغول می باشند.

بیماری های دهان: متخصصین این رشته در زمینه بیماریهای دهان صاحب نظر میباشند. رادیولوژی دهان و فک و صورت: فارغ التحصیلان این رشته پس از طی دوره ۳ ساله به انجام خدمات رادیولوژی دهان و فک مشغول می شوند.

جراحی دهان و فک و صورت: که پس از طی یک دوره ۶ ساله پس از دکتری دندانپزشکی به خدمات جراحی مشغول می شوند.

دندانپزشکی کودکان: فارغ التحصیلان این رشته پس از طی یک دوره ۳ ساله پس از دکترای عمومی به انجام کلیه درمانهای کودکان و ارتدنسی پیشگیری می پردازند.

ترمیمی: دوره این رشته نیز ۳ سال بوده و ترمیم دندانها را به صورت تخصصی انجام میدهند.

پریودنتولوژی: فارغ التحصیلان این رشته که دوره آن ۳ سال طول میکشد، به عنوان جراح و متخصص بیماریهای لثه به خدمت مشغول می شوند.

ارتدنسی: دوره این رشته نیز ۳ سال بوده و متخصصین آن کار درمان ناهنجاریهای دندانی فکی را به عهده دارند.

اندودانتیکس: فارغالتحصیلان این رشته ۳ ساله به کار درمان ریشه دندانها که اصطلاحاً به عصب کشی معروف است، مشغول می شوند.

پاتولوژی دهان: که پس از طی یک دوره ۳ ساله در زمینه آسیب شناسی.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد