معرفی مواد محفلی (Club DrugS)


معرفی مواد محفلی (Club DrugS)

معرفی مواد محفلی (Club DrugS)

 انبوه نوجوانان و جوانان برای خوش گذرانی در زیرزمینی گرد میآیند. نورهای تیره و چشمک زن، فضایی هیجانی و رویایی ایجاد می کنند.دستگاه های دودساز ابرهایی از دود به میان تاریکی میفرستند. نوجوانان چوب دستی های نورانی به دست با ضربات کوبنده  موسیقی تکنو میرقصند. جمعیت مثل یک توده ی عظیم به حرکت درمیآید. بسیاری از آنها همدیگر را در آغوش می گیرند. این رفتار نه تنها به خاطر صمیمیت، بلکه به علت در اوج بودن شان است. میهمانان موادی که استفاده کرده اند باعث سرخوشی شان شده و انگار همه با هم در این خوشگذرانی هم دل شده اند. ده درصد نوجوانان ایالات متحده می گویند در چنین خوشگذرانی هایی شرکت کرده اند" یک مهمانی رقص شبانه زیرزمینی در مکان های پرت یا ساختمان های خالی". به گفته نوجوانانی که در این محفل ها بوده اند، معمولاً مواد به وفور در دسترسں آنهاست. نخستین محفل های خوشگذرانی در سال های اواخر دهه ۱۹۸۰ در انگلستان برپا شد. سپس، همراه با برگزارکنندگان موسیقی و هنرمندان به ایالات متحده و دیگر نقاط جهان گسترش یافت. محفل های اولیه بیشتر در هوای آزاد یا در انباری ها برگزار می شدند.با گذشت زمان، این محافل به باشگاه های شبانه هم راه پیدا کردند. پلیسی اروپا این محفل ها را جشنی مصرف مواد مینامد و این نامی بسیار دقیق است. در این اجتماعات مصرف اکستازی و دیگر مواد محفلی با محبوبیت فزآینده ای به طور چشمگیر، افزایش یافت. جالب این که این مهمانی ها را، محیط های غیرالکلی تبلیغ می کنند. این برچسب گاهی والدین را متقاعد می کند تا اجازه دهند فرزندانشان به آنجا برود، غافل از این که اگر جوانان در این میهمانی - ها به الکل دسترسی ندارند، مواد دیگر به راحتی در دسترس شان است. در سالهای اخیر، محفل ها، و در نتیجه، مصرف مواد محفلی، به مکانهای جدیدی هم گسترش یافته اند. امروزه بسیاری نوجوانان مواد را نه تنها در مهمانی های محفلی، بلکه در بازارها، سینما، تئاتر، کنسرت های راک، سالن های بیلیارد و بولینگ هم مصرف می کنند. برای فرار از گیر افتادن با مواد، نوجوانان راه های خلاقانه ای برای پنهان کردن آن ابداع می کنند، مثلاً قرص ها را در شیشه  دارو یا قرص نعناع جای می دهند یا مواد مایع را در بطری آب می ریزند. برخی هم حتی رشته های آبنبات آغشته به مواد را به دور گردن می اندازند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد