معرفی نوعی از شپش, آنوپلورا (شیش های خونخوار)


معرفی نوعی از شپش, آنوپلورا (شیش های خونخوار)

معرفی نوعی از شپش, آنوپلورا (شیش های خونخوار)

   شپش ها انگل دائمی، اجباری و خارجی هستند. از نظر پزشکی سه نوع از این شپشها اهمیت دارند: ۱- پدیکولوس هومانوسی (شپش بدن) ۲- پدیکولوس کاپیتیس (شپش سر) ۳- فتیریوس پوبیس (شپش زهار) شپش بدن از شپش سر خشن تر است ولی هر دو ۲ تا ۳ میلیمتر طول دارند. شپش زهار کوچکتر میباشد. این حشرات، تخم های سفید دریچه داری به نام رشک بر روی مو و یا الیاف می گذارند. دگردیسی شپشی ناقص بوده دوره زندگی شپش سر و بدن ۱۸ روز و دوره زندگی شپش زهار ۱۵ روز میباشد. شپش سر و بدن به راحتی منتقل می شوند ولی شپش زهار بندرت موقعیت خود را تغییر میدهد. هر دو جنس نر و ماده خون خوارند و در دمای بالاتر از C° ۴۰ میمیرند. آلودگی به شپش اصطلاحا پدیکولوزیس نامیده میشود که موجب خارش شدید و مستمر، ریزش مو، ازدیاد حساسیت، التهابات جلدی، زخم و بالاخره عفونی شدن ثانویه زخمها میگردد.شپشِ سر در سر و به ویژه در نواحی بالای گوش و همچنین در جاهایی که مو پرپشت باشد زندگی می‌کند. شپشِ تن در لباسهای انسان به ویژه لباسهای زیر همچنین در درز و شکاف لباسها و جاهایی که بتواند خود را به راحتی مخفی نماید و بیشتر در قسمت‌هایی که لباس با بدن تماس دارد، زیر و کنار ناحیه کمربند، مچ دست و پا زندگی می‌کند.شپش‌ها دارای دگردیسی ناقصند و بنابراین در زندگی آنها ۳ مرحله (۱) تخم، (۲) نمف و (۳) بالغ دیده می‌شود. تخم شپش به رنگ سفید و کوچک است و نیت (Nit) یا (رِشک) نامیده می‌شود. در یک طرف تخم درپوش یا اپرکولوم (Operculum) وجود دارد که دارای منافذ ریزی است که رسیدن هوا به نمف را ممکن می‌سازند. همچنین نمف از طریق این درپوش خارج می‌شود.رشد نمف دارای ۳ مرحله‌است و در هر مرحله باید خون‌خوراکی کند تا تبدیل به بالغ شود. به محض اینکه نمف خارج شد باید خونخواری کند و اگر در مدت ۲۴ ساعت غذا به شپش بالغ نرسد از بین می‌رود. همچنین اگر به هر دلیلی تخم شپش تا یک ماه باز نشود هرگز باز نمی‌شود که این امر در مبارزه با شپش اهمیت دارد.واکنش شپش‌ها نسبت به دمای بدن بسیار متفاوت است و همین عامل از نظر همه‌گیرشناسی و انتشار بیماری اهمیت پیدا می‌کند. به عنوان مثال اگر فردی تب داشته باشد و درجه حرارت بدن حدود ۴۰ درجه و بالاتر باشد شپش بدن را ترک می‌کند و به سراغ بدن فرد دیگری می‌رود. همچنین اگر فردی در اثر بیماری فوت کند به محض اینکه دمای بدن پایین بیاید شپش بدن را ترک کرده و به بدن دیگری می‌رود که این امر اهمیت زیادی در انتقال بیماری دارد. بهترین دما برای شپش حدود ۲۹ تا ۳۰ درجه سانتیگراد است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد