معرفی و خواص گیاه دارویی زنیان (Carum copticum)در طب سنتی


معرفی و خواص گیاه دارویی زنیان (Carum copticum)در طب سنتی

معرفی و خواص گیاه دارویی زنیان (Carum copticum)در طب سنتی

زنیان (Carum copticum)

اسامی عمومی دیگر: انيسون بری، کمون حبشی، نالخواه.(Trachyspermus copticum L.)نامهای علمی دیگر: تراشینسپرموم کوپتیکوم(Trachyspermus copticum L.)555نام خانواده: خانوادهٔ جعفری (Umbelliferae)نوع گیاه: ہوته.قسمت مورد استفاده: میوه.مواد متشکله موثر: روغن فرار (تیمول).خواص درمانی: زینان را به عنوان محرک، مقوی معده، بادشکن، مقوی، ضد اسپاسم و ضد عفونی کننده به کار می برند.موارد استفاده در پزشکی سنتی ایران: پزشکان سنتی از این گیاه به عنوان بادشکن، ضد تهوع، مقوی قوهٔ باه، ضد کرم و مدر یاد نموده اند.مقدار و دستور مصرف: مقدار - ۲ گرم روزی سه مرتبه به صورت دم کرده در یک فنجان.عوارض جانبی و سمیت: ندارد.موارد عدم استعمال: ندارد.525

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد