معرفی گیاه فاشرا (Bryonia dioica ; B. alba ; B. Cretica)در طب سنتی


معرفی گیاه فاشرا (Bryonia dioica ; B. alba ; B. Cretica)در طب سنتی

معرفی گیاه فاشرا (Bryonia dioica ; B. alba ; B. Cretica)در طب سنتی

فاشرا (Bryonia dioica ; B. alba ; B. Cretica)

اسامی عمومی دیگر: مار دارو، بوطایته. نامهای علمی دیگر: بر یونیاد یوکا، بریونیا آلبا و بریونیاکرتیکا -gbn (Bryonia dioica; Balba; B.Cretica) نام خانواده: خانوادهٔ کدو (Cucurbitaceae) نوع گیاه: بوتهقسمت مورد استفاده:  ریشهمواد متشکله موثر: گلوکوزیدهای مختلف مثل فیتوسترول ، بریونل و بر یونین ، الکالوئید ، کوکوربیتاسین ، مقدار کمی روغن فرار، تانن، اسیدهای چرب. خواص درمانی: ریشه فاشرا را به عنوان مسهل، مدر، قی آور، خلطآور، معرق، ضد کرم (مقدار کم) و در استعمالخارجی به عنوان قرمز کنندهٔ پوست جهت دردهای روماتیسمی، مفصلی و غیره به کار میبرند. این گیاه جزور گیاهان سمی میباشد که در درمان بیماریها باید نهایت دقت و احتیاط صورت گیرد.موارد استعمال در پزشکی سنتی ایران: پزشکان گذشته به علت سمی بودن جهت درمان بیماریها کمتر آن را توصیه می نمودند و بیشتر در استعمال خارجی در موارد دردهای مفصلی همراه با داروهای دیگر و در رفع کچلی مورد استفاده قرار میدادند.مقدار و دستور مصرف: مقدار 0/5 -0/1 گرم روزی سه بار به صورت جوشاندهٔ ملایم و دم کرده در یک فنجان. عوارض جانبی و سمیت: مقدار زیاد آن سمی است.موارد عدم استعمال: مقدار زیاد آن سمی است و نباید در دوران حاملگی و شیردهی مصرف شود.dfbhfgb

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد