معیارهای انتخاب یک پزشک متخصص بارداری


معیارهای انتخاب یک پزشک متخصص بارداری

معیارهای انتخاب یک پزشک متخصص بارداری

 

قبل از انتخاب سؤالاتی بپرسید

هنگام تصمیم گیری در انتخاب یک پزشک، سؤالات مهم زیر را از خود بپرسید:

 آیا با این شخص راحتم و به او اعتماد دارم؟ شما هم باید با پزشک خود احساس راحتی کنید و به او اعتماد داشته باشید، و هم با تمام مجموعه افرادی که در کار طبابتند. آیا برای پرسش با ابراز نگرانی خود به آنان آزادید؟ مطلب دیگری که باید به یاد داشته باشید، این است که خصوصیت کلی شما چگونه با اعتقادات پزشکی منطبق است.

برای مثال، بعضی از زنان در مراقبت از دوران بارداری، روش محتاطانه و غیرمدرن را ترجیح می دهند، در حالی که عده ای دیگر مایلند تمام آزمایشهای تشخیصی ممکن را در کل جهان در اختیار داشته باشند. سابقه ی پزشکی و زایمان قبلی شما نیز می تواند بر روشی که در دوران بارداری اتخاذ می کنید، تأثیرگذار باشد. و چند پزشک در طبابت نقش دارند؟

می توانید با انتخاب پزشکی که با یک یا چند همکار دیگر خود کار می کند، با پزشکی که به تنهایی طبابت می کند، تصمیم نهایی خود را بگیرید. در طبابت گروهی، معمولا در هر وقت ملاقات به یکی از دکترها مراجعه می کنید، با همه ی آنها آشنا می شوید تا با هر کدام که راحت باشید، از او بخواهید فرزند شما را به دنیا بیاورد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد