معرفی سازمان های مراقبت از بزرگسالان


معرفی سازمان های مراقبت از بزرگسالان

معرفی سازمان های مراقبت از بزرگسالان

 

کمک گرفتن در خانه

هنگامی که به دنبال کسی برای کمک در خانه می گردید، دو گزینه دارید: یکی گرفتن فردی از آژانس مراقبت در خانه، و دیگر اینکه به سلیقه ی خودتان کسی را پیدا کنید. اگرچه هر گزینه، مزایا و معایب و همینطور هزینه های متفاوتی دارد، ولی به هرحال یک مددکار در خانه این سرویسها را ارائه میدهد:

*مشارکت و نظارت

* کمک در امور اولیه خانه داری شامل نظافت سبک، آشپزی و اجرای درخواستها

* مراقبت شخصی شامل کمک در لباس پوشیدن، حمام کردن، رفتن به دستشویی و آرایش مراقبت پرستاری شامل کمک به مصرف داروها و انواع گوناگون اقدامات پزشکی

 خدمات توانبخشی شامل فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی و خدمات

کارهای اجتماعی

بررسی موضوع مرکز مراقبت از بزرگسالان

سازمان های مراقبت از بزرگسالان، که از طرف نهادهای مختلفی در جامعه حمایت میکنند. خدماتی که در این سازمانها عرضه می شود، معمولا عبارت است از:

* فعالیتهای اجتماعی

*درمانهای توانبخشی

* مشاوره

* مراقبت  شخصی

* کمکهای پرستاری

حفض خیلی از جوامع دارای مکانهایی برای زندگی افراد محتاج به کمک هستند؛ جایی که فرد نیازمند، تسهیلات روزمره و مراقبتهای بهداشتی شخصی دریافت می کند. هدف این گونه مراکز، ارائه ی کمک به این افراد و اطمینان خاطر دادن از جنبهای ایمنی و عدم وابستگی آنها به دیگران، درحد امکان است. مراکز زندگی با کمک، امکانات را  :به عنوان نمونه، این - ئه مے,دهد وان نمو ہیں را اراده می -کند.

سیستم ارتباطی برای مواقع اضطراری

غذا در یک مکان عمومی در صورت درخواست یا نیاز

حمل ونقل جهت ملاقات با پزشک و رویدادهای اجتماعی.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد