معیارهای شخیص بیماری ام اس 


معیارهای شخیص بیماری ام اس 

معیارهای شخیص بیماری ام اس 

 

علایم ام اس

یکی از دلایلی که گاه تشخیص ام اس را این قدر مشکل می کند، این است که نورولوژیستها (پزشکان متخصصی تشخیص و درمان اختلالات عصبی) هنوز نتوانستهاند یک آزمایش اختصاصی برای تشخیص این بیماری پیدا کنند. به عنوان مثال، نمیتوان همچون روش تشخیص گلودرد ناشی از استرپتوکوک، از روش کشت استفاده کرد؛

یا مثل سینه پهلو از رادیوگرافی قفسه ی سینه سود جست. تشخیص ام اس یک تشخیص بالینی است، بدین معنی که پزشک اطلاعات مختلفی از جمله تاریخچه ی بیماری، علایمی که شما می گویید، نتایج معاینات عصبی یا هر آزمایشی دیگری که لازم دانسته شود، کنار هم می گذارد تا به تشخیص برسد.

پس اگر شما با مشکلات یا علایمی که ظن ام اس  را برمیانگیزد، نزد پزشک درمانگاهی بروید، احتمالاً شما را برای رفع شبهه به یک نورولوژیست معرفی میکند. فصل ۴ توصیه هایی برای پیدا کردن نورولوژیست مناسب و دیگر متخصصان مربوط به ام اس ، جهت تیم مراقبت بهداشتی شما ارائه میدهد.

پیش از اینکه دقیقاً موارد دخیل در فرآیند تشخیص را شرح دهیم، اول شما باید درک کنید که نورولوژیست در پی یافتن چیست. پزشک جهت تشخیص ام اس ، باید شواهدی مبنی بر تداوم بیماری در زمان و مکان پیدا کند.

جمله ی قلنبه سلنبهای است. اما حرف درستی است، زیرا از دیرباز اساس معیارهای  تشخیصی، مستلزم وجود شواهد عینی از دوبار عود است (به بیان دیگر دوبار رخداد دمیلیناسیون در as CNS شامل مغز، طناب نخاعی s اعصاب بینایی است). دمیلیناسیون یعنی آسیب به میلین پوشانندهی تارهای عصبی، یک عود (که به اسم حمله یا بدتر شدن، رخداد یا شعلهور شدن نیز نامیده میشود)، یعنی بدتر شدن ناگهانی علامت (یا علایم) بیماری ام اسی که حداقل ۲۴ ساعت طول بکشد (اگرچه بیشتر حملات ام اس  چندین روز یا هفته طول میکشد).


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد