مقابله ی صحیح با بیماری ام اس 


مقابله ی صحیح با بیماری ام اس 

مقابله ی صحیح با بیماری ام اس 

 

انکار: «چنین چیزی نیست»

انکار در واقع یک توانایی اسرارآمیز انسانهاست برای جلوگیری احساسات و افکاری « برای فرد خیلی مشکل و اضطراب اور باشد. این پدیدہ اعجاب انگیز است.

این واکنش به افراد این اجازه میدهد که علیرغم بروز مشکلات مهیب در زندگی شان، بتوانند به پیش بروند. بدون بعضی از واکنش های انکار طبیعی، شخصی که تازه ابتلای او به یک بیماری مزمن شبیه ام اس  را تشخیص دادهاند، ممکن است تسلیم شود و از پا درآید. همانطور که حدس میزنید، ما هم طرفدار قدری انکار معقول هستیم. اگر کنجکاوید که بدانید مقدار انکار معقولانه چقدر است، به این صورت به قضیه نگاه کنید: این مقدار، مقداری است که باعث شود به مسئله ی ام استان فکر کنید، بدون اینکه نتیجه بگیرید که دنیا به آخر رسیده و همه جا تیره و تار است.

از طرف دیگر، این را هم میدانیم که واکنش انکار ممکن است باعث شود، مردم از کسب آگاهی در مورد این بیماری؛ همچنین از تصمیم در مورد درمان عاقلانه و نقشه ی مناسب برای آینده با توجه به غیرقابل پیش بینی بودن آن و نیز از گفتگوی بی پرده با فرد مورد علاقهشان دربارهی راههای کمک به یکدیگر بازمانند.

حفظ ۷۵ تا ۸۵ درصد کسانی که ام اس آنان تشخیص داده می شود، سیر بیماری شان عود کننده - خاموشی شونده (RRMS) است (جهت شرح روند این نوع ام اس به آنها قابل توجیه است. مثلا به دنبال یک دوره اوجگیری بیماری و بروز علایم آزاردهنده، دورہی پسرفت و خاموشی می آید و احساس می کنید حالتان خوب است - درست مثل سابق - و مذبوحانه میخواهید به خود بقبولانید که پزشک اشتباه کرده و شما هیچ مشکلی ندارید. اما باید این نکته را به یاد داشته باشید: را داروهایی که در حال حاضر در دسترس است، در مراحل اولیه ی بیماری، بیشترین تأثیر را دارد.

شما ممکن است متوجه هیچ علامتی نشوید، ولی به هرحال بیماری عصبی وارد شود اخیرا بررسی تصاویر ام آرآی نشان داده است که حتی بافت سفید مغزی ظاهراسالم (یعنی در اسکنها به ظاهر سالم دیده می شود)، در واقع طبیعی نیست -- بیماری شروع به ایجاد تغییراتی در آن کرده است (به منظور آگاهی از اینکه ام اس  چگونه بر مغز، طناب نخاعی و عصب بینایی تأثیر میگذارد سری به فصل یک بزنید). پس نکتهای که باید خیلی بدان توجه کرده و بقیه ی چیزها را فراموشی کرد، زمان مناسب برای استفاده از داروهاست تا بتواند فعالیت بیماری را کاهش داده و احتمالی ایجاد ناتوانی می کند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد