مقاومت بدنی کودک در مقابل بیماری ها چگونه است؟


مقاومت بدنی کودک در مقابل بیماری ها چگونه است؟

مقاومت بدنی کودک در مقابل بیماری ها چگونه است؟

مقاومت بدنی کودک چگونه است...

کودک گاهی اوقات در تماس با عوامل بیماریزا نیز بیمار نمی شود، زیرا بدن او دارای بی است که با روش های گوناگون با باکتریها و ویروسها مبارزه میکنند و آنها را ی میسازند. این نوع مقاومت و یا ایمنی بدن، میتواند کوتاه مدت و یا درازمدت . انجام واکسیناسیون در هنگام سلامت، یکی از راه های مهم کسب مقاومت یامصونیت است. برای تولید پادتنهایی که عمر طولانی دارند، به واکسیناسیون ویژه در زمانهای معین نیاز است. این پادتنها ترکیباتی پروتیینی هستند که توسط گردش خون به نقاط گوناگون بدن منتقل می شوند و آن را در مقابل عوامل بیماریزا مقاوم می کنند. راه دیگر مقاوم شدن بدن نسبت به بیماری، یک بار مبتلا شدن به آن نوع بیماری است. برای مثال، آبله مرغان تنها یک بار در طول عمر روی می دهد و پس از آن بدن برای همیشه نسبت به این بیماری مقاوم می شود. مکانیسمهای دفاعی گوناگونی در خون و بافتهای بدن وجود دارند که برای جلوگیری و مبارزه با عفونتها فعالیت میکنند. نوزادان و کودکان نیز بسیاری از این مکانیسم های مقاومت را در خون و بافت های بدنی خود دارند. در طول دورهٔ بارداری، بسیاری از پادتنهای مادر به فرزند منتقل می شود. این پادتنها تا چند ماه پس از تولد در بدن نوزاد باقی می مانند و با عوامل بیماریزا مبارزه می کنند. پس از این دوره، کودکان به انجام واکسیناسیونهایی ویژه نیاز دارند تا در بدن آنها پادتنهایی با طول عمر طولانی ایجاد شود. کودک با بسیاری از باکتریهای موجود در خاک و غذاهای خام تماس دارد. بیشتر این باکتریها در مقادیر کم، آلوده کننده نیستند، زیرا پوست، دهان و معدهٔ کودکان دارای موادی مانند اسید و آنزیم است که باعث نابودی باکتریها می شوند. در هر حال، هنگامی که زخمی در پوست ایجاد می شود، باید برای از بین بردن آلودگی از محلول های ضد عفونی استفاده کرد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد