مقاومت در برابر سرماخوردگی و عفونت مجاری فوقانی تنفسی در کودکان


مقاومت در برابر سرماخوردگی و عفونت مجاری فوقانی تنفسی در کودکان

مقاومت در برابر سرماخوردگی و عفونت مجاری فوقانی تنفسی در کودکان

کودکان در هر سنی که باشند، نسبت به عفونت های ویروسی حساسیت دارند. این بیماری ها موجب تشکیل پادتن در مدت دو هفته می شوند، با وجود این، حضور پادتنها در بدن دوام ندارد و مقاومتی که برای عفونتهای بعدی به وجود میآید، کوتاه مدت است. تنوع فراوان ویروس های سرماخوردگی نیز از دیگر علتهای ضعیف بودن مقاومت بدن در برابر این بیماری است. برای مثال، کودکی که یک بار با آدنوویروس نوع هفت آلوده شده است، دیگر در برابر هیچ یک از آدنوویروس های نوع چهارده مقاومت ندارد. پیشگیری از بیماری به دلیل تنوع فراوان ویروس های سرماخوردگی، تولید واکسن علیه این بیماری امکان پذیر نیست. مصرف زیاد ویتامین C بر خلاف باور عمومی، مقاومت بدن را در برابر سرماخوردگی افزایش نمی دهد. بهترین روش پیشگیری، دور نگهداشتن کودک از تماس با افراد آلودهای است که پنج روز نخست سرماخوردگی خود را می گذرانند. از فرد بیمار، مؤدبانه درخواست کنید تا هنگام سرفه و عطسه جلو دهان و بینی خود را بگیرد.چنانچه کودک، دو تا سه ساله است، این روش های پیشگیری را به او بیاموزید. اگر شما سرماخوردهاید، باید برای جلوگیری از آلودگی فرزندانتان، از ماسک پارچهای یا کاغذی استفاده کنید؛ پیش از لمس کردن کودک یا اسباب بازیهای او، دستهای خود را بشویید؛ فرزندتان را نبوسید و هرچند ساعت یک بار پنجره ها را باز کنید تا جابه جاشدن هوای اتاق موجب کاهش ویروسهای معلق در هوا شود، همچنین برای جلوگیری از انتقال بیماری به دیگران، قرار ملاقات با دوستان و آشنایان را به تأخیر اندازید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد