مقایسه کشور فنلاند و ایران در زمینه پیشگیری از مشکل پوسیدگی دندان


مقایسه کشور فنلاند و ایران در زمینه پیشگیری از مشکل پوسیدگی دندان

مقایسه کشور فنلاند و ایران در زمینه پیشگیری از مشکل پوسیدگی دندان

 

اینجانب شاهد بوده ام در معاینه دانش آموزان ابتدایی یک مدرسه در کشور فنلاند حتی یک دندان پوسیده نیز وجود نداشت؛ در حالیکه طبق آمارهای موجود، در دهان هر کودک ایرانی بطور متوسط ۳-۲ دندان شیری پوسیده وجود دارد.

کشورهایی که توانسته اند بر مشکل پوسیدگی دندانها فائق آمده و در زمینه پیشگیری به موفقیتهای چشمگیری دست یافته اند؛ علت این موفقیتها تعداد زیاد دندانپزشکی داشتن تجهیزات بسیار پیشرفته، استفاده از مواد خیلی جدید و حتی رفاه زیاد مردم نبوده است بلکه رمز موفقیت آنها در امر پیشگیری و روی آوردن به امر بهداشت دهان و دندان بوده است، یعنی همان مسأله ای که دین مبین اسلام روی آن تأکید ورزیده است.

یعنی استفاده صحیح و مرتب از مسواک و نخ دندان و کاربرد صحیح فلوراید و مراجعه منظم به دندانپزشک. سازمان بهداشت جهانی معتقد است هزینه حفظ سلامت دندانها برای تمام عمر از هزینه درمانهای پیشرفته یک دندان هم کمتر است.

یک دندان اگر پوسیده شود، نیاز به ترمیم دارد و اگر این پوسیدگی به عصب برسد، نیاز به روت کانال پیدا میکند و هر گاه کشیده شود، نیاز به تهیه پروتز میباشد که در مجموع هزینه بسیار بالایی برای بیمار در بر دارد کشیده شود، نیاز به تهیه پروتز میباشد که در مجموع هزینه بسیار بالایی برای بیمار در بر دارد..


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد