مقایسه ی روش های مختلف مسواک زدن 


 مقایسه ی روش های مختلف مسواک زدن 

 مقایسه ی روش های مختلف مسواک زدن 

 

روش های مسواک زدن

۱- روش لرزشی

۲- روش چرخشی

۳- روش توام چرخشی - لرزشی

 روش لرزشی (Bass

 در این روش مسواک با زاویه ۶۵ درجه نسبت به محور طولی دندان به گونه ای روی دندان قرار داده می شود که موهای مسواک در شیار لثه قرار گیرد و سپس مسواک بدون آن که از محل خود جابجا شود، با حرکات لرزشی کوتاه به جلو و عقب کشیده میشود. این روش برای پاک کردن شیار لثه ای بسیار مفید است.

روش چرخشی   (  روشRolling )

ابتدا مسواک روی دندان به گونه ای قرار داده می شود که موهای مسواک در تماس با شیار لثه باشد، سپس با حرکات چرخشی نیم دایره به سمت سطح جونده دندان چرخانده میشود. این حرکت در فک بالا از بالا به پایین و در فک پایین از پایین به بالا صورت می گیرد. این روش ساده و مؤثر بوده و بسیاری از مردم با این روش مسواک میزنند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد