مقدمه ای بر نقش  سیستم های عصبی و ایمنی بدن در ام اس


مقدمه ای بر نقش  سیستم های عصبی و ایمنی بدن در ام اس

مقدمه ای بر نقش  سیستم های عصبی و ایمنی بدن در ام اس

 

تعجب آور است که اگرچه اماسی شایع ترین اختلال عصبی در جوانان نوبالغ شناخته می شود، ولی به نظر نمیآید سرمنشأ این اختلال در سیستم عصبی باشد. در عوض، سالها تحقیق باعث شده انگشت اتهام محققان به طرف سیستم ایمنی بدن نشانه رود.

گونهای از سوء عملکرد سیستم ایمنی، باعث اختلال در عملکرد سیستم عصبی میگردد که نتیجه ی آن بروز علایم شایعی است که همراه بیماری اماسی مشاهده میشود. تصور کنونی این است که مسئله، یک مشکل خودایمنی است، بدین معنا که اساساً بدن به صورت اشتباهی قسمتی از بافتها و سلولهای سالم خود را از بین میبرد، اما این نظریه تا اثبات شدن، فاصله دارد. ما در مورد عملکرد خودایمنی در مبحث «دراماس چه اتفاقی میافتد» که در ادامه ی همین فصل خواهد آمد، توضیح خواهیم داد، ولی در اینجا بهتر است بدانیم سیستم ایمنی سالم چگونه کار می کند.

سیستم ایمنی که شامل شبکه ی پیچیده ای از غدد، بافتها و سلولهای در گردش است - خط مقدم دفاع از بدن در مقابل عفونتهای ناشی از ویروسها، باکتریها s مهاجمان دیگر است. این سیستم زمانی که عفونتی مواجه گردد، خود آماده می کند تا آن را خنثی کرده و باعث سلامت مجدد شما شود.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد