منابع غذایی ویتامین K را بشناسید..!


منابع غذایی ویتامین K را بشناسید..!

منابع غذایی ویتامین K را بشناسید..!

 ویتامین K 

با نامهای ویتامین  انعقاد و ویتامین ضد خونریزی نیز نامیده میشود. K ویتامین در جریان بررسیهای آثار رژیم های مختلف غذایی در طیور، دانشمندان به این نکته برخورد کرده اند که بعضی از رژیم ها موجب است ولی در این مورد خاص خوراندن آبلیمو که منبع C ایجاد خونریزی در جوجه ها میشود، علائم بیماری شبیه کمبود ویتامین است موجب درمان بیماری نمیشود.اما به محض اینکه مقداری یونجه یا برگ سبز گیاهان به جوجه های بیمار C خوبی از ویتامین داده شود خیلی سریع علائم بیماری رفع شده و جوجه ها سلامت خود را باز مییابند. بررسی دیگری نشان میدهد که خون جوجه هایی که مبتلا به بیماری بودند.در مدت طولانیتری منعقد میشود یعنی خاصیت انعقاد خون آنها کمتر بوده است و مطالعات دیگری نشان داد که بین برگهای سبز گیاهان، برگهای یونجه به مقدار قابل ملاحظه ای بیش از سایر برگها دارای خاصیت شفابخش این بیماری است و در نتیجه دارای مقدار بیشتری از ماده ناشناختهای است که کیفیت و کمیت انعقاد خون را افزایش میدهد. بالاخره یک محقق دانمارکی به نام کارل پیتر هنریک دام  موفق شد که یک ماده قابل حل در چربی را از برگهای خشک گذارد که با حرف Koagulation vitamin یونجه جدا نماید و چون این ماده خاصیت انعقاد خون را افزایش میداد نام آن را نامیده شده است. K اول آن به نام ویتامین برای کار طبیعی جگر و برای تشکیل ماده پروتوئین توسط جگر K ویتامین بسیار ضروری است.ماده پروترومبین یک ماده طبیعی و نرمال ترکیب خون است و یکی از چند ماده است که توأما با هم در بدن کمبود داشته باشد مقدار ماده K عکسالعمل نشان داده و موجب لخته شدن خون میشوند و در مواردی که ویتامین پروترومبین خون کاهش مییابد و چنین خونی در مدت طولانی تری لخته میشود و ظاهرا رگهای موئین نیز در این حالت K شکنندگی پیدا میکنند.زیرا همیشه کاهش مقدار پروترومبین در خون با خونریزی های وسیع نیز همراه میباشد. خوردن ویتامین موجب عکسالعمل سریع بدن برای تشکیل ماده پروترومبین است و خون بیمار خیلی زود بحالت نرمال و طبیعی بازگشته و خواص و ترکیبات آن طبیعی میشود. یکی از موارد اصلی ترکیب شیمیایی لخته خون مادهای به نام فیبرین ۴۳۹ ] است و برای فیبرین وجود ماده پروترومبین ضروری است. در بدن نمیباشند. به نظر میرسد علت این K معمولا نوزادان انسان و برهها و بزغاله ها و جوجه ها در موقع تولد دارای ذخیره ویتامینچ امر این باشد که در موقع تولد رودهها عقیم هستند و پس از چندی وجود تعدادی از میکرو ارگانیسم ها و موجودات ذرهبینی در بستر میشوند که مورد استفاده بدن قرار میگیرد و کودکان نوزاد تازه متولد شده این منبع تولید K روده ها موجب تولید ویتامین را در روده ها ندارند.بنابراین مقدار ماده پروترومبین خون آنها خیلی کم است و به این دلیل نوزادان در موقع تولد در K ویتامین معرض تهدید شدید خونریزی میباشند و از این نظر باید خیلی مراقبت نمود. میدهند و یا مستقیما به خود نوزاد پس از K در برخی بیمارستانها مرسوم است که کمی قبل از تولد بچهها به مادر مقداری ویتامین میدهند.K تولد مقداری ویتامین نیز مانند سایر اغلب ویتامینها لازم باشد که مقدار K با توضیحاتی که فوقا داده شد اینطور به نظر میرسد که در مورد ویتامین ضروری نیاز روزانه بدن معین شود ولی تاکنون چنین رقمی از طرق محققان تغذیه بطور رسمی تعیین نشده و توصیه هایی نیز برای جبران کمبود آن از طریق خوردن موادی بعمل نیامده است. ولی معمولا مقداری در حدود ۳۰۰ میکروگرم در نظر گرفته میشود که البته برای نوزادان تازه متولد شده کمی بیشتر منظور میشود. لازم برای بدن K علت کمتوجهی به تعیین میزان لازم مصرف روزانه بطور جدی شاید این باشد که تصور میکنند که مقدار ویتامین بطور مستمر در بستر رودهها بطور طبیعی توسط میکرو ارگانیسم ها تدارک و تأمین شود و تنها دورهای که روده فعالیتی در جهت ندارد ظاهرا دوره بلافاصله پس از تولد نوزاد است.دوره دیگری که چنین حالتی رخ میدهد موقعی است که K تولید ویتامین شخص در مدت طولانی از آنتیبیوتیک و داروهای گوگردی استفاده کرده باشد و معمولا پس از خاتمه دوران معالجه با داروهای در روده ها برای مدتی متوقف میشود.K گوگردی و یا آنتیبیوتیک فعالیت بازسازی ویتامین در بدن معمولا یک عارضه ثانوی است که در اثر بیماری خاصی در بدن ایجاد میشود و اختلال در کار رودهها K کمبود ویتامین معمولا در اشخاصی که مبتلا به اسهال مزمن و یا کولیت و یا بیماریهای رودهای دیگری هستند رخ K در امر ساختن ویتامین میشود.املاح صفرا نظیر سدیم گلیکوکولات و نظائر آن در بدن برای جذب K میدهد و بدن دچار کمبود ویتامین عامل اساسی بشمار میآیند. K ویتامین اینگونه املاح صفرا در اشخاص مبتلا به بیماری زردی انسدادی و بیمارانی که سطح پروترومبین در خون آنها پائین آمدهبسیار جزئی و کماست و گاهی وجود ندارد و در این قبیل موارد خاصیت انعقاد خون کم شده و خون در مدت خیلی طولانی لخته میشود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد