منداب شتری نرم کننده پوست شماست …!


منداب شتری نرم کننده پوست شماست …!

منداب شتری نرم کننده پوست شماست ...!

 

منداب شتری چیست ؟

گیاهی است از خانواده شب بو Cruciferae، یک ساله و علفی دارای ساقه  استوانه شاخه شاخه به بلندی چهل تا هفتاد سانتیمتر. گل آن زرد روشن و برگ آن باریک، دراز و ساقه آغوش است. میوه  منداب شتری گلابی شکل کوچک و دارای رگ باریک محتوی دانه بسیار ریز می باشد، هر دانه تخم مرغی شکل و دراز خیلی کوچک است که یک شیار در وسط آن قرار دارد، ابتدا به رنگ زرد و پس از مدتی که کهنه شد به رنگ قرمز درمی آید. این گیاه در اغلب مناطق اروپا و هند و روسیه و سایر جمهوری شوروی سابق کاشته می شود، در ایران به طور وحشی در آذربایجان و دیلمان و برخی مناطق غرب از جمله همدان می روید.

نام دیگر منداب شتری

کتنجک - مواغرون،

درمان با منداب شتری

مقدار کمی از آن را بخورید. موجب سهولت تخلیه می شود وبرای بواسیر اثر مفید دارد.

روغن آن را شب ها بر موضع بمالید. برای رفع ترک پوست دست و نرم کردن پوست مفید است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد