منشاء سر درد ها چیست؟!


منشاء سر درد ها چیست؟!

منشاء سر درد ها چیست؟!

انواع سردردهاتا چه حدودی منشا غذای دارند

در این که چه تعدادی از انواع سردردها منشأ غذای دارند، بین دانشمندان تغذیه اتفاق نظر وجود ندارد. عدهای معتقدند تعداد معدودی (۱۰-۵ درصد) از سردردهاریشهٔ غذای دارند، و عده دیگری از کارشناسان معتقدند بیشتر انواع سردردها منشأ غذای دارند یعنی در اثر مصرف انواع غذاهای نامناسب منشأ می گیرند. دکتر جیمز برنمن مدیر سابق کمیتهٔ آلرژی های غذای کالج امریکائی آلرژی معتقد است ۳/۴ سردردهای از نوع میگرن منشأ غذای دارد. و اضافه می کند برخی غذاها بیشتر موجب ایجاد سردرد هستند ولی لیست سردردهای ناشی از غذا روز بروز طولانی تر می شود و تقریباً می توان گفت که اصولاً هر غذای ممکن است سبب ایجاد سردرد باشد. برای مثال زنی دارچین را منشأسردرد میگرن خود میداند در حالی که ممکن است دارچین در لیست غذاهای محرک سردرد میگرن نباشد. دکتر جوول ساپر" استاد پزشکی کلینیکی در دانشگاه ایالتی میشیگان مدیر مؤسسه سردردهای عصبی در شهر اناربر، اخیراًشیر را نیز به محراب های سردرد اضافه کرده است و دکتر بولک هولز میگوید که دشمن شماره یا خطرآفرین سردرد کافئین است. معمولاً اگر از خوردن غذاهای محراب سردرد پرهیز شود ممکن است سردرد قطع شود. دکتر سینتیارادنیتز" دانشیار روانشناسی در دانشگاه فیرلگ دیکنسن" در بررسی و مرور تحقیقات جدید مربوط به سردرد دریافته است که ۸۵-۷۰ درصد اشخاص که از میگرن رنج می بردهاند همین که غذاهای محرل میگرن راقطع کردهاند میگرن آنها محسوساً کاهش یافته است. در این بخش انواع مواد خوراکی که بیشترین نقش را در تحریای سردرد دارند مورد بحث قرار می گیرند. در تعیین انواع خوراکی های محرل میگرن تحقیقات بخصوص روی افرادی که شدیدترین میگرن" را داشته اند انجام گرفته است ولی کارشناسان معتقدند همه انواع غذاها و خوراکیها میتوانند محرک انواعسردردهای معمولی نیز باشند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد