من یک فرد وسواسی هستم هنگامی که غرق در شستن و تکرار آن هستم دوست ندارم کسی نگاهم کند نمی دانم چرا ؟


من یک فرد وسواسی هستم هنگامی که غرق  در شستن و تکرار آن هستم دوست ندارم کسی نگاهم کند نمی دانم چرا ؟

من یک فرد وسواسی هستم هنگامی که غرق  در شستن و تکرار آن هستم دوست ندارم کسی نگاهم کند نمی دانم چرا ؟

دلیل کار شما این است که نگاه دیگران در شما باعث افزایش اضطراب شده و توجه شما از موضوع شستشو منحرف شده و در نتیجه، زمان شستشو و میزان تکرار در شما افزایش پیدا خواهد کرد.به همین جهت از اینکه دیگران شما را در حین انجام عمل وسواسی ببینند، اجتناب می کنید.

جایگاه استفاده ار تن آرامی با Relaxation در درمان وسواسچیست؟

 از نظر فلسفه کار، جایگاه استفاده از تن آرامی در ارتباط مسقیم با  اضطراب ۹ US وسواس است. همان طور که ای دانیم، اضطراب هستهٔاست و روش های تن آرامی برای تقلیل و کاهش اضطراب به کار برده میشوند.از این رو، آموزش و یاد گیری انواع تکنیک های تن آرامی، می تواند در مراحل مختلف درمان وسواس به کار آید .به طور مثال وقتی تکنیک پیش گیری از پاسخ را فرد اجرا می کند و با اضطراب شدیدی روی صندلی یا روی زمین قرار می گیرد، اگر فرد مبتلا، تکنیک های تن آرامی را قبلاً آموخته باشد، خواهد توانست به سرعت بیشتری اضطراب خویش را تقلیل داده و به مرحله دوم درمان که مواجهه با افکار است، انتقال پیدا کند تکنیک های تن آرامی روش های مختلفی دارد که در .جای خود مورد بحث قرار می گیرند 

من یک مریض دارای وسواس به آلودگی هستم، چرا هنگام قطع عمل وسواسی حال من به اندازه وسواس نجاست و پاکی  بد نمی شود؟

 در طول درمان وسواس، مهمترین و دردناکترین قسمت ، زمان قطع عمل وسواسی است. تمام کسانی که این حالت را تجربه کرده اند به عنوان بدترین و سخت ترین دقایق زندگی خود از آن یاد می کنند، ولی افرادی که وسواس نجاست داشته اند تجربیات تلخ تری را کسب کرده اند تا کسانی که وسواسی آلودگی دارند.باید دانست که مفهوم نجاست یک مفهوم علمی نیست بلکه یک مفهوممذهبی است و افراد وسواسی، از مفهوم آن به طور مرضی استفاده میکنند، غافل از اینکه حتی توانایی تعریف مفهوم نجاست را نیز ندارند. . با این وجود، چون رعایت احکام و دستورات مذهبی از جمله رعایت نجس و پاکی، از قوانین اسلام و دستورات شرعی است، شخصی خود را موظف به رعایت آنها می داند. بنابراین هنگام قطع عملی اجباری، ترس از قطع کردن و روبه رو شدن با افکار از یک طرف و ترس از زیر پاگذاشتن دستورات شرعی از طرف دیگر، باعث ایجاد اضطراب و ایجاد احساس گناه در وی شده، حال بد را افزایش می دهند. از نظر این فرد، عدم رعایت نجس و پاکی، تمام عبادات وی را زیر سئوال می برد. برای مثال اگر لباس یا قسمتی از بدن یا مکانی که در آن نماز به پا می دارد نجس باشد، عبادت و نماز باطل شده و ابطال نماز موجب باطل شدن روزه و سایر عبادات واجب نیز می شود. در حالیکه فرد نمی داند کارها و اعمال اجباری او همه در خط شیطان قرار دارد و او بیشتر از فردی که به آلودگی، وسواس دارد، توسط فکر مزاحم گول خورده است. اما مفهوم آلودگی، یک مفهوم علمی و مربوط به مفهوم میکربها است.می توان آن را شناسایی کرده و طبقه بندی کرد. ترس از میکروبها قابل طبقه بندی از چهار روش، از خطرناک تا بی خطر هستند، ولی مفهوم نجاسات قابل طبقه بندی نیستند. علاوه بر آن مفهوم نجاست بعد سوم یا قسمت وجدان انسان را نیز به درد می آورد و در نتیجه کندن از نجاست وهمی، مثل جان کندن و مردن است.بنابراین بیمارانی که به نجاست وسواس دارند، هنگام قطع عمل وسواسی، حال بدتری نسبت به افراد و سواس آلودگی پیدا می کنند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد