مهم ترین اقدامات اولیه درصورت ضربه شدید به دندان 


مهم ترین اقدامات اولیه درصورت ضربه شدید به دندان 

مهم ترین اقدامات اولیه درصورت ضربه شدید به دندان 

 

*- بیرون افتادن دندان: گاهی شدت و جهت ضربه به دندان به گونه ای است که باعث خروج دندان از محل خود و بیرون افتادن آن میگردد. در این حالت باید بلافاصله دندان بیرون افتاده را ابتدا با آب تمیز شستشو داده و بلافاصله در جای خود قرار داد یا آن را در ظرف محتوی شیر یا سرم فیزیولوژی قرار داده و سریعاً به دندانپزشک متخصصی کودکان مراجعه نمود.

محل خروج دندان غالباً خونریزی دارد که میتوان یک تکه گاز استریل روی آن قرار داد. شانس موفقیت در دوباره کاشتن یک دندان بیرون افتاده بستگی به زمان مراجعه به مطب دارد. هرچه فاصله زمانی کمتر باشد، شانس باقی ماندن دندان بیشتر می شود.

بیشترین موفقیت نیم ساعت اول پس از حادثه است. والدین باید خونسردی خود را حفظ کرده و از هرگونه اقدام نسنجیده خودداری و هر چه زودتر کودک را به مطاب برسانند. دندانپزشک متخصص کودکان دندان بیرون افتاده را دوباره کاشته و با درمانهای ویژهای آن را حفظ می نماید. البته در بسیاری از موارد یک دندان دوباره کاشته شده پس از مدتی دچار عفونت یا تحلیل ریشه می گردد. یا ممکن است این دندان با استخوان فک جوش خورده و دچار انکیلوزگردد.

*شکستگی آرواره، تنه فکین و مفصل گیجگاهی - فکی: اگر بیمار پس از ضربه به فک پایین از ناحیه تنه فکین بویژه ناحیه مفصل فک پایین احساس درد نمود و احساس کرد که قادر به حرکت فک پایین نمیباشد، باید سریعاً  به دندانپزشک متخصص جراحی فک مراجعه نماید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد