مهم ترین عامل آفتاب سوختگی در کودکان چیست؟


مهم ترین عامل آفتاب سوختگی در کودکان چیست؟

مهم ترین عامل آفتاب سوختگی در کودکان چیست؟

آفتاب سوختگی  در کودکان چیست؟

خورشید از دیرباز تاکنون، به عنوان بزرگترین درمان کننده در طبیعت معروف بود وقرنهای بسیاری مردم ان را ستایش می کردند و سر عبادت در برابرش فرود میاوردند، و امروزه نیز برنزه شدن پوست (قهوهای شدن پوست در اثر نور آفتاب) را نشانهٔ سلامت و زیبایی میدانند. با وجود این، بسیاری از چیزهای خوب نیز می توانند مشکل آفرین شوند که اشعهٔ خورشید یکی از آنهاست.آفتاب سوختگی در کودکان می تواند بسیار جدی باشد و در صورت تکرار موجب تأثیرات منفی در بلندمدت گردد. اگر کودک تا هنگامی که به سن بلوغ میرسد، به دفعات دچار آفتاب سوختگی شود، پوست او ضخیم شده و گرفتار کک و مک شود. چنانچه جای پای بسیاری از سرطان های پوست را در کهنسالی دنبال کنیم، درخواهیم یافت که فرد در دوران کودکی مدتهای بسیار در معرض نور آفتاب بوده است. این مساله بیشتر در مورد نژاد هند و اروپایی که در آب و هوای گرم و آفتابی رشد می کنند مطرح است، اگرچه کودکانی که دارای پوست تیره هستند نیز امکان دارد دچار آفتاب سوختگی شوند.

علل آفتاب سوختگی

آفتاب سوختگی بر اثر تماس اشعهٔ ماورای بنفش خورشید با پوست بدن ایجاد می شود. پوستهای تیره به طور معمول دیرتر از پوستهای روشن دچار آفتاب سوختگی میشوند. شدیدترین میزان تابش اشعهٔ ماورای بنفش، بین ساعت ده بامداد تا شانزده بعدازظهر است که در این حالت، ابری بودن و گرفتگی هوا نیز نمی تواند مانع از نفوذ این اشعه به پوست بدن شود. مصرف برخی از آنتی بیوتیکها (تتراسیکلین) و داروهای ضد باکتری (سولفا)، موجب می شود تا شدت آفتاب سوختگی افزایش یابد. این داروها، به داروهای حساس به نور شهرت دارند  لذا چنانچه فرزندتان در حال مصرف هر نوع داروست، از پزشک او دربارهٔ ادامهٔ استفاده از آن، و این که آیا داروی یاد شده نسبت به نور حساسیت دارد یا خیر، سؤال کنید، و اگر پاسخ مثبت بود، حداکثر اقدامات احتیاطی را دربارهٔ حفاظت پوست بدن وی در مقابل نور، به عمل آورید. از یاد نبرید که گاه، قرار گرفتن در معرض نور خورشید، حتی به مدت چند دقیقه، باعث پدید آمدن آفتاب سوختگی شدید، همراه با تا ولی می شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد