previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

مهم ترین عوامل تقویت کننده دندانها


مهم ترین عوامل تقویت کننده دندانها

مهم ترین عوامل تقویت کننده دندانها

 

 پاسخ این سؤال را بطور مشروح در گفتارهای آینده خواهید یافت ولی همین جا لازم است یک پاسخ کوتاه داده شود تا آمادگی ذهنی جهت دریافت مطالبی که هم اکنون میخواهم مطرح کنم، پیدا نمایید. پاسخ کوتاه این است که مکانیسمهای دفاعی موجود در دهان همچون سدی محکم در برابر عوامل مخرب دندانها ایستادگی نموده و مانع از پوسیدگی دندانها می شوند، بخش عمده ای از این عوامل دفاعی و حفاظتی در بزاق وجود دارد و بخش دیگری ما می توانیم ایجاد نماییم که بدانها اشاره خواهد شد؛ بنابراین عوامل تقویت کننده دندانها را میتوانیم به ترتیب زیر نام ببریم:

۱- بزاق ۲- فلوراید ۳- فیشور سیلنت (شیارپوش)

نقش بزاق در تقویت دندانها

بزاق مخلوطی اسیت از مایعات که از غدد بزاقی به داخل دهان ترشح می شود. سه جفت غدد بزاقی اصلی عبارتند از: غده پاروتید، غدد تحت فکی و غدد زیرزبانی. علاوه بر این تعداد زیادی غدد بزاقی فرعی وجود دارند که در مناطق مختلف دهان پراکندهاند؛ از آنجایی که منابع ترشح بزاق متفاوت میباشند، ترکیب بزاق در افراد مختلف و در حالات مختلف یک فرد، نیز متفاوت است. به گونه ای که بزاق یک فرد، در شبانه روز پیوسته هم از نظر میزان ترشح و هم از نظر ترکیب تغییر می کند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد