مهم ترین عوامل خیانت در زناشویی


مهم ترین عوامل خیانت در زناشویی

مهم ترین عوامل خیانت در زناشویی

 - محبت نکردن و عشق نورزیدن زن به شوهر و شوهر به زن.- بدبینی ها و شک کردن های مکرر به یکدیگر- وجود نشست های پر از فساد و بدآموزی های بعضی روزنامه هاو مجلات و وسایل ارتباط گروهی به ویژه بعضی از فیلمهای سینمایی و...- بدزبانی، بداخلاقی و بدرفتاری با همسر- سرد مزاج بودن زن یا مرد و نا آشنایی با رمز و رازهای زناشویی و...- در برخی از موارد تفاوت زیاد سنی زن یا مرد.- دقت نکردن در برگزیدن همسر از نظر اخلاقی و طبقاتی و.....- غافل شدن از خواسته ها و توقعات همسر- مشاجرات متعدد خانوادگی- تفاوت پایه سواد و تفاوت سطح آگاهی زن و مرد.- همنشینی های ناجور خانوادگی به ویژه که ریشه طبقاتی هم داشته باشد.- شرکت در مجالس لهو ولعب و شب نشینی ها- بی سلیقگی و بی ذوقی و نداشتن تربیت خانوادگی

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد