مهم ترین مواد غذایی در تمیز وپاک کردن خون بدن…


مهم ترین مواد غذایی در تمیز وپاک کردن خون بدن…

مهم ترین مواد غذایی در تمیز وپاک کردن خون بدن...

اهمیت خون

گفته میشود که خون دارای نیروی لازم برای مبارزه با میکروب می باشد بهمین جهت کسی که خونش درست جریان دارد و بی عیب و پاکست در برابر امراضی مقاومت میکند. چندانکه قادر است خود بخود شفا یابد. ولی اگر خون معیوب و ناپاک باشد زمینه ابتلا بهمه نوع بیماری را فراهم میسازد.

- خون کم میکردند و بعد شیر بریده و شیرنر الاغ، آب کاسنی، آب شاه تره، آب کاهو، آب بید، آب گشنیز و امثال اینها میدانند. تا سموم خون از راه کلیه ها خارج شوند و ضمناً بوسیله ملینات موافق مزاج و تنقیه های مناسب مواد با زیادی فاسده بدترا متوجه روده می نمودند و از این راه آنها را دفع میکردند و نیز در صورت لزوم متوسل به مقی و تعریق غیره می شدند تا خون صاف و مناسب شود و سپس داروهای موافق می دادند مخصوصا هلیله جات .و هلیله سیاه پوست   هلیله زردپوست هلیله کابلی و آمله مقشر را با داروهای دیگر مناسب حال و مزاج و طبیعت مریض می دادند در فصول دیگر سال در صورت احتیاج به تصفیه خون آب میوه های گوناگون مانند آب انگور آب هندوانه و خربزه تجویز میکردند و گاهی در زمستان آب ترب، آب کدو، آب شلغم، آب هویج و میوههای مناسب مانند مرکبات و یا انجیر و کشمش و غیره میدادند و نتایج غالبا رضایت بخش بود.

(بطوریکه در قسمت اصول معالجات ساده یا آب و نباتات شرح داده شد تولید هر مرض بمناسبت طبیعتش از اغتشاش خون است خواه سبب آن از جریان بینظمی خواه بواسطه وجود مواد خارجی که مورث مرض می شود) شما می توانید خون سوخته و کثیف را از بدن دفع کنید در صورت جوان و قوی بودن وسیله حجامت. اگر بدن قوه و بنیه ندارد و کم خون هستید بمیل کردن سردیها از قبیل لیمو و آبغوره که هر دو حافظ جان شما میباشد. آبغوره از انگور خام و نارس از هر نوع که باشد بدست میآید. غوره در طبیعت سرد و خشک میباشد و عصاره آن سردتر و خشکتر از خود غوره است.

خواص آن برطرف کننده حرارت بدن و صفرا و قاطع بلغم حاصله در معده و مقوی کبد و بدن و رافع تشنگی و سستی اعضاء ولی در بعضی مزاجها ایجاد کننده عطش ولی اصلاح کننده آن گلقند و انیسون است یا انجیر و ریواس، آبلیمو صاف کننده خون است لیمو تازه را آب گرفته مصرف نمائید لیمو عمانی خشک را شربت نمائید و بنوشید غذاهای ملین مانند:

آش، آبغوره، آش آلو، یا آلبالو، یا انار یا زرشک یا تمرهندی، سماق، گوجه فرنگی و مرکبات و غیره آنچه که ترش و شیرین باشد وجود را نرم و خونرا صاف میکند آلو را خیس کنید و آب آنرا قبل از غذا میل کنید تمام ترشیها و سگنجبین برای امراض امروزه نافع است بجز آلمیو سایر ترشی ها در مورد سینه و سرماخوردگی و تب مضر است باستثنای تب صفرا وی که طبیب تشخیص می دهد.

یونجه در طبیعت گرم و تروملین، خوردن آن با شکر ادامه دهند فربه کننده و تولید کننده خون صالح است. تنفس عمیق در هوای آزاد در تصفیه خون و دفع سموم بدن خیلی مؤثر تمرهندی در طبیعت سرد و خشک و ترش مزه مسهل صفرا و ملین مصفا جهه هیجان خون و خفقان حاد مفید است." انار برای ضد عفونی کردن احشاء برای تقویت قلب مفید و خونرا صاف و تصفیه میکند و اشتهاآور و جهه جلوگیری از خونریزی و مبتلایان به بیماری قند مفید است.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد