مهم تری عوامل آسیب به استرنوم و شکستگی آن


مهم تری عوامل آسیب به استرنوم و شکستگی آن

مهم تری عوامل آسیب به استرنوم و شکستگی آن

شکستگی استرنوم

شکستگی های استرنوم می تواند به علت ضربه مستقیم (مثلاً در تصادفات رانندگی مثل برخورد راننده به فرمان) و یا فشار عمودی (بیشتر در محل اتصال دسته و بدنه استخوان) (به همراه شکستگی مهره) به وجود آید. معمولاً - مگر در مواردی که جابجایی زیاد است احتیاج به درمان خاصی نیست.

در تمام موارد آسیب های شدید قفسه سینه، خصوصا هنگامی که شکستگی های متعدد دنده در ۲ طرف (Flail Chest) وجود دارند، اقدامات صحیح درمانی برای حفظ جان بیمار ضروری است.

راه های تشخیص شکستگی دنده ها پزشک هنگام معاینه بدنی شما، فشار کمی روی دنده ها وارد می کند. همچنین به صدای ریه های شما گوش کرده و نگاه می کند که آیا قفسه سینه شما موقع نفس کشیدن حرکت می کند یا نه.

پزشک آزمایشات زیر را برای تشخیص شکستگی دنده ها برای شما می نویسد:

۱- عکسبرداری از دنده ها با اشعه ایکس اشعه ایکس وسیله خوبی برای نشان دادن استخوان هاست، اما اغلب اوقات اشعه ایکس استخوان تازه شکسته و خصوصا ترک استخوان را نشان نمی دهد. اشعه ایکس برای تشخیص کولاپس (جمع شدن) ریه نیز مفید است.

۲- سی تی اسکن اغلب اوقات شکستگی دنده هایی را که با اشعه ایکس معلوم نشده اند، می توان با سی تی اسکن دید. آسیب بافت های نرم و رگ های خونی نیز در سی تی اسکن راحت تر دیده می شوند.

۳- ام آرآی (MRI) از ام آر آی برای مشاهده بافت های نرم و اندام های اطراف دنده ها مثل ریه ها استفاده می شود تا مشخص شود که آیا آسیبی به این قسمت های بدن وارد شده است یا نه. در این آزمایش، شما روی یک تخت متحرک در داخل دستگاه MRI دراز می کشید.

۴- اسکن استخوان این روش برای مشاهده شکستگی های ناشی از فشار مناسب است. شکستگی های ناشی از فشار یعنی اینکه استخوان در اثر ضربات مکرر مثل فشار طولانی مدت قفسه سینه به علت سرفه، ترک بر می دارد. در اسکن استخوان، مقادیر کمی از یک ماده رادیو اکتیو به داخل جریان خون تزریق می شود. این ماده در استخوان ها جمع می شود، به خصوص جاهایی که استخوان در حال ترمیم است .


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد