مواجهه با احساسات خود پس از تشخیص ام اس


مواجهه با احساسات خود پس از تشخیص ام اس

مواجهه با احساسات خود پس از تشخیص ام اس

 

معرفی ام اس تان به جهان

شاید فکر کرده اید مواجهه با احساسات خود پس از تشخیص ام اسی، به اندازه ی کافی مشکل بوده است. خوب، حدستان چیست؟ شما مجبورید با احساسات دیگران هم روبه رو شوید. اگر کسانی که در زندگی شما نقشی دارند، همگی یک جور عکس العمل نشان میدادند، یا اگر می توانستید واکنش های گوناگون آنها را پیش بینی کنید، کار چندان مشکل نبود.

اما واقعیت این است که پاسخ هر فرد بازتابی از شخصیت، روش ارتباط، عکس العملهای احساسی اش به خبرها و - مهم تر از همه -- دانش و آگاهی وی درباره ی ام اس است. بنابراین شما باید آماده ی تعلیم، توضیح، آرام کردن و اطمینان خاطر دادن (یا هرچیز دیگری که اسمش را می گذارید) در این رابطه باشید. به هرحال، مهم نتیجه ای است که مردم از حرفهای شما می گیرند: در واقع دیدگاه شما نسبت به ام اسی و نحوه ی ارائه ی آن به دیگران تعیین کننده ی نگاه آنها به مسئله خواهد بود.

در این فصل، ما درباره ی موضوعات دشواری از قبیل شیوه ی روبه رو شدن با کسی که پس از اطلاع از بیماری ام اس شما میزند زیر گریه، فردی که هرچه در این رابطه را بر سر بهترین دخترعمویش آمده، برایتان تعریف می کند، یا دوستی که لام تاکام امتناع مؤدبانه در برخی موارد امکان پذیر است به شما پیشنهاد می کنیم. در مورد اینکه چه موقع و چگونه در مورد ام استان در زمان قرار ملاقات با کسی صحبت کنید نیز بحث خواهیم کرد

توضیح دادن به دیگران درباره ام اس  

اولین گام آمادگی برای مواجهه با واکنش های دیگران این است که آنها را آموزش بدهید. اگر میخواهید دیگران درک مناسبی از شما و بیماری تان داشته باشند، شما هستید که باید آنها را آگاه کنید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد