مواجهه با علایم روده ایی در بیماران مبتلا به ام اس 


مواجهه با علایم روده ایی در بیماران مبتلا به ام اس 

مواجهه با علایم روده ایی در بیماران مبتلا به ام اس 

 

- کنترل رودهای نیز همانند کنترل مثانه، وابسته به سالم بودن سیستم عصبی است  که در آن پیامهای عصبی بین دستگاه گوارش، طناب نخاعی و مغز، بیوقفه و بدون .مشکل در تبادل اطلاعات است.

 زمانی که این مجموعه ی سیم کشی کار میکند در اینجا به نحوه ی عملکرد احتمالی این سیستم اشاره میکنیم:

معده بخشی از غذای خورده شده را هضم کرده و سپس آن را به رودهای باریک میفرستد و آن هم به نوبهی خود غذا را با حرکات آهسته و رو به جلو، به سوی روده ی بزرگ (کولون: Colon) می راند. بعد از اینکه غذا به روده ی بزرگ رسید، این غذا از چهار قسمت عبور می کند. در آخرین قسمت آن که کولون سیگموئید (sigmoid colon) نام دارد، مایعات از غذا جدا شده و یک تودهی سفت شکل میگیرد. زمانی که اجابت مزاج پیدا می کنید.

زمانی که مقعد پر شد، پایانههای عصبی واقع در دیوارهی مقعد، پیام هایی به طناب نخاعی میفرستد و به نوبه ی خود از آنجا هم پیامهایی به اسفنکتر داخلی مقعد (که در حالت طبیعی بسته است) گسیل می دارد مبنی بر اینکه این اسفکتر باز شود و بدین ترتیب اجازه می دهد تودهی مزبور از کانال مقعدی عبور کند. اسفنکتر داخلی توسط طناب نخاعی کنترل میشود و این بدان معنی است که شما کنترل آگاهانهای روی آن ندارید. اسفنکتر خارجی (که آن هم بخشی از کانال مقعد به شمار میرود) به صورت مشترک توسط مغز و طناب نخاعی کنترل می شود و کنترل این را به شما میدهد که کجا و چه موقع دست به کار شوید!

زمانی که دیگر مجموعه ی سیم کشی کار نکند

زمانی که قسمتهای مختلف قادر به «صحبت» با یکدیگر نباشد، عملکرد طبیعی دستگاه گوارش به هم میریزد و آن زمان موقعی است که نیاز دارید با نورولوژیستتان یا پرستارتان تماس بگیرید. شایعترین شکل مسئله ی یبوست است. اسهال و بی اختیاری مدفوعی کمتر شایع است.

یبوست (Constipation) که طبق تعریف اجابت مزاج دیر به دیر (در مقایسه با اجابت مزاج دمیلیناسیون مناطقی از مغز یا طناب نخاعی که کنترل حرکات روده را به عهده دارد. این دمیلیناسیون می تواند سرعت حرکت رو به جلو تودهی غذا را به حدی کند کند که قسمت اعظم مایع مدفوع از آن کشیده شود. نتیجه ی کار تشکیل یک توده ی خشک و سفت است که دفع آن مشکل و گاهی دردناک است.

علایمی که باعث محدودیت حرکت شما می شود. علایمی همچون ضعف، خستگی یا سفتی، سرعت حرکت روده را کاهش میدهد و نتیجه ی آن یک مدفوع خشک و سفت خواهد بود.

ات. زمانی که به خاطر رفع مشکلات مربوط به مثانه، نوشیدن مایعات را قطع می کنید، با این کار بدنتان را از مایعات لازم جهت کارکرد صحیح، محروم می کنید. برای جبران این نقیصه، بدنتان مایع بیشتری را از مدفوعی که در حال گذر از دستگاه گوارشتان است، جذب مصرف محدود می کند. نتیجه، دوباره همان مدفوع سفت و سختی می شود که دفع آن مشکل خواهد بود.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد