مواجهه ی رو در رو با ام اس


مواجهه ی رو در رو با ام اس

مواجهه ی رو در رو با ام اس

 

چون شما این کتاب را برای خواندن انتخاب کردهاید، ما هم فرض را بر این می گذاریم که پزشکتان به شما خبر داده مبتلا به ام اس (اسکلروز چندگانه) (multiple Sclerosis(MS هستید یا گفته، احتمال دارد مبتلا به این بیماری باشید (و شما در فکرید که چرا یک جواب درست و قطعی به شما نداده است.) چه این خبر را دیروز شنیده باشید و چه چند ماه قبلی، احتمالا میخواهید بدانید این موضوع چه تأثیری بر شما، خانواده و آینده تان خواهد گذاشت. به عبارت دیگر یک خروار سؤال بر سرتان ریخته که چه در پیش دارید.

ممکن است جوابهایی که به شما داده شده به طور کامل قانعتان نکرده است -- اماس هنوز قابل درمان نیست، کسی نمیداند عامل ایجاد کننده ی آن چیست و هیچ پزشکی نمی تواند با اطمینان پیش بینی کند، روند بیماری چگونه خواهد بود. به هرحال، خبر خوب اینکه راه های درمان در این زمینه در حال گسترش است و مبتلایان به اماس زندگیشان را میکنند

شما هم یکی است که در ادامه بدان میپردازیم، در مورد منابع قابل دسترسی، چیزهایی که دانشمندان در مورد این بیماری به کشف آن نائل شدهاند و سؤالاتی که هنوز بی پاسخ مانده است، صحبت خواهد شد. علت تفاوت اماسی شما با دیگران و همینطور تدابیر درمانی برای کنترل این بیماری، برایتان شرح داده خواهد شد. سرانجام نگاهی کوتاه خواهیم داشت به اینکه چطور می توانید تا به بهترین نحو ممکن باعث بهبود کیفیت زندگی خود و کسانی شوید که دوستشان دارید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد