مواد خوراکی که کلسترول را کاهش می دهند


مواد خوراکی که کلسترول را کاهش می دهند

مواد خوراکی که کلسترول را کاهش میدهند

مواد خوراکی می توانند در کاهش جزء بد کلسترول (LDL) و افزایش جزء خوبکلسترول (HDL) و جلوگیری از اکسیده شدن و مسموم شدن جزء بد کلسترول اثر مثبت محسوس داشته باشند و از واردشدن آسیب به شریان ها جلوگیری نمایند. چندین سال قبل کارشناسان وزارت کشاورزی امریکا در مرکز تحقیقات ایالت ویسکانسین کشف کردند در برخی مواد خوراکی ترکیبات شیمیائی خاصی به نام توکوترینول وجود دارد که با مکانیسم خاصی تولید کلسترول در بدن را تعدیل می نمایند و اثر آنها شبیه اثر داروی شیمیائی مواکور" است که از داروهای قوی کاهش کلسترول است. و در برخی دیگر از مواد خوراکی مواد شیمیائی دیگری وجود دارد که موجب کاهش کلسترول میشوند. نظیر جودوسر که ظاهراً در کاهش مقدار اسیدهای صفراوی درمجاری روده ها مؤثر است و کاهش اسیدهای صفراوی که منشأ تولید کلسترول اند عملاً منجر به کاهش تولید کلسترول می شوند و از همه مهمتر این است که ترکیبات ضداکسیدکنندههای موجود در موادغذایی می توانند از اکسیده شدن و مسموم شدن جزء بد کلسترول یعنی LDL جلوگیری نمایند. به نظر دکتر فری از دانشگاه هاروارد، ترکیبات شیمیائی ضداکسیدکننده ها از سه طریق ممکن است در این فرآیند نقش داشته باشند اولاً ممکن است از تشکیل رادیکالهای آزاد اکسیژن که عامل مخربی در اکسید کردن جزء بد کلسترول اند جلوگیری کنند. این کار را ضداکسیدکنندهها با حمله به آنزیمها بخصوص حمله به آنزیمی به نام لایپوکسیژناز" که مولد عامل مسموم کنندهٔ جزء بد کلسترول (LDL) است انجام میدهند. ثانیاً ترکیبات ضداکسیدکنندهها ممکن است مواد اکسیدکنندهٔ خطرنال موجود در خون یا در جدار شریانها را به دام بیندازند و مانع اثر مخرب آنها شوند. ثالثاً خوردن موادغذائی سرشار از مواد ضداکسیدکنندهها می توانند در افزایش مقاومت جزء بد کلسترول (LDL)در برابر اکسید شدن مؤثر باشند. دکتر فری می گوید بدیهی است که در چربی LDL کلسترول علاوه بر مواد چرب و پروتئین مقداری ضداکسیدکننده های طبیعی نظیر ویتامین E و بتاکاروتن وجود دارد و مواد ضداکسیدکنندهٔ بیشتری که با خوردن موادغذائی مناسب داخل بدن می شوند با کمالی مواد ضداکسید کنندهٔ موجود در LDL، موفقی خواهند شد از اکسید شدن و مسموم شدن LDL کلسترول و در نتیجه آسیب رسیدن به شریانها جلوگیری نمایند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد