مواد غذایی حاوی ویتامین B را بشناسید..!


مواد غذایی حاوی ویتامین B را بشناسید..!

مواد غذایی حاوی ویتامین B را بشناسید..!

ویتامین B

درگیری های پزشکان و دانشمندان تغذیه با بیماری بری- بری و تلاش گستردهای که برای یافتن راه علاج آن در اواخر قرن بیماری بری- بری بیماری ناشی از ، B گردید. سالهای متمادی قبل از کشف ویتامین B نوزدهم آغاز شد منجر به کشف ویتامین یک بیماری متداول بین مردم جوامعی بود که قسمت عمده و اساسی غذای آنها را برنج سفید تشکیل میداده  B کمبود ویتامین ۱ است. در سال ۱۸۹۰ دانشمند جراح هلندی به نام کریستیان ایجکمان مطالعاتی درباره رژیم های غذایی طیور در بیمارستان نظامی جاوه انجام میداد. از نظر صرفهجویی در هزینه های تحقیق از زوائد غذاهای بیمارستان و بطور عمده از برنج سفید پخته مانده از غذاهای بیماران که دور ریخته میشد برای تهیه انواع غذاها برای طیور مورد مطالعه استفاده میکرد.پس از مدتی مشاهده کرد که طیور مورد مطالعه بطور غیر منتظره به نوعی بیماری خاص اعصاب مبتلا شدند که منجر به فلج آنان گردید و با مطالعات گسترده دیگری سرانجام برای دکتر ایجکمان مسلم شد که ابتلای به این بیماری در اثر کمبود ماده خاصی در مواد غذایی مورد مصرف طیور میباشد.با این درک، آزمایش های دیگری را طرح و اجرا کرد و طبق این آزمایش ها به عدهای از طیور سالم نظیر کبوتر و جوجه های مرغ و خروس و اردک برنج سفید شده به عنوان غذای اصلی داد و مشاهده نمود که پس از مدتی تمام آنها به بیماری فلج شبیه آنچه که در مورد طیور آزمایشهای قبلی دیده بود مبتلا گردیدند و بمحض اینکه خوراک آنها را عوض کرد و بجای برنج سفیدشده ماشینی از برنج سفیدنشده قهوهای به آنها داد، تمام انواع طیور مورد آزمایش بهبود یافتند. در جریان مطالعه مشخصات بیماری متوجه شد که علائم بیماری مورد ابتلای طیور شبیه بیماری بری- بری میباشد و در نتیجه به این عقیده رسید که در برنج مقدار زیادی نشاسته وجود دارد که طیور در اثر خوردن آن به نوعی مسمومیت سلولهای اعصاب مبتلا میشوند و پوشش قهوهایرنگ برنج سفید نشده که معمولا برای سفید شدن برنج در ماشین تراشیده شده و دور ریخته میشود نوعی تریاق و پادزهری است.برای کنترل و رفع آن مسمومیت و گزارش تحقیقات خود را با اعلام این نتیجه منتشر نمود. کمی بعد از این تاریخ در سال ۱۹۰۱ میلادی دانشمند هلندی دیگری به نام جی. گریجن با انتشار نتایج مطالعات خود در مورد بیماری بری- بری اعلام داشت که بیماری بری- بری در انسان و طیور به علت فقدان ماده خاص مهمی در مواد غذایی ایجاد میشود.با این مطالعات شیمیستها تلاش خود را برای تهیه ماده موجود در گرد پوشش خارجی قهوهایرنگ برنج که در زیر پوست زرد آن یافت میشود به شکل خالص آن آغاز کردند و بین آنها کازیمیرفونک که در مؤسسه لیستر آزمایشهایی در نامید و به نام ماده Vitamine این مورد کرده بود این ماده ناشناخته را معرفی و به نام ضد بیماری بری- بری یا آنتیبری- بری مشهور شد. در سال ۱۹۲۶ میلادی دانشمند دیگری به نام بی. سی. پی جانسن و دبلیو. پی. دونات در هلند ویتامین ضد بیماری بری- بری را جدا کرده و در سال ۱۹۳۰ رابرت. آر. ویلیامز و همکارانش ساختمان شیمیایی آن را تعیین و موفق به ساختن و تهیه آن بطور ترکیبی در آزمایشگاه گردیدند.به این ترتیب علت و راه درمان بیماری بری- بری پیدا شد و از آن به بعد دیگر بیماری بری- بری حتی در جوامعی که غذای آنها دارند استفاده B بطور مستقیم و یا از طریق خوردن سایر مواد خوراکی که ویتامین B برنج سفید است دیده نمیشود. زیرا از ویتامین از ابتلای آنها به بیماری بری- بری جلوگیری میشود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد