موارد استعمال  گیاه حشیشه الملوک را بدانید ….!!


موارد استعمال  گیاه حشیشه الملوک را بدانید ….!!

موارد استعمال  گیاه حشیشه الملوک را بدانید ....!!

 گیاه طبی حشیشه الملوک دارای یک مادهٔ سقزی و مواد چربی و رگه هایی از اسیدهای: گالیک، مالی که، سیتریک، بوتی ریک، او کسالیک و ماده ای تلخ مزه است که به نام تاناستین (Tanacetine) معروف شده است.این گیاه همچنین دارای اسید تانزیک، تانن، گلوکوزید و یک اسانس مخصوص است. شما دمکردهٔ حشیشه الملوک را برای درمان (آئروفاژی)، تشنج، دردهای معده، و ضعف و ناتوانی اعصاب، ترشح مواد سفید در خانم ها، قاعدگی های دردناک، اختلالات عصبی ناشی از کرم رودهها مصرف خواهید کرد. در استعمال خارجی آن را برای درمان پیچ خوردگی و رگ به رگشدن دست و پا، خونریزی بواسیر و دفع کرم روده ها مصرف خواهید کرد.۱- درمان آئروفاژی: پانزده تا پنجاه گرم ساقه های گندار حشیشه الملوک را که خشک شده است در ظرفی بریزید و روی آن آب خیلی جوشی به اندازه یکی لیتر باز کنید و بگذارید بماند و دوازده دقیقه دم بکشد با عسل آن را شیرین سازید و هرروز قبل از صرف غذا دو تا سه فنجان از آن را بنوشید.۲- برای درمان تشنج عضلات: سام کردهٔ حشیشه الملوک به ترتیبی که تهیه آن را در مورد آئروفاژی شرح دادیم اگر به همان اندازه و مقدار مصرف شود در رفع تشنج عضلات بسیار مؤثر خواهد بود.۳- درمان پیچ خوردگی و رگی بهرگی شدن عضلات: از دمکرده حشیش الملوک که در مورد درمان آئروفاژی شرح دادیم اگر پارچه ای در آن خیس کرده و روی محل درد دررفتگی بگذارید که شب و روز بماند و هر ۲۶ ساعت چهار یا پنج بار آن را تجدید کنید ورم آن را برطرف کرده و عارضه را درمان خواهد کرد.4- درمان دردهای معده: دمکرده حشیشه الملوک که نسخه تهیه و مصرف آن را در مورد آئروفاژی شرح دادیم به همان اندازه و مقدار در مورد سوء هضم و هاضمه تنبل نیز مؤثر است و اختلالات آن را رفع می کند.۵- جلوگیری از خونریزی بواسیر: کسانی که خونریزی بواسیر دارند. باید هرروز دوبار حمام ته نشین دمکرده حشیشه الملوک را بگیرند طرز تهیه این دمکرده را در مورد آئروفاژی شرح دادیم حمام ته نشین دردها و خارشهای خونریزی بواسیر را آرام می کند.۶- درمان ضعف و ناتوانی اعصابا: دم کرده حشیشه الملوک داروی مقوی و محرک خوبی است برای کسانی که ضعف و ناتوانی اعصاب دارند و دستور تهیه و مصرف آن همان است که در مورد آئروفاژی شرح دادیم.۷- درمان ترشح مواد سفید در خانمها: دم کرده حشیشه الملوک که نسخه تهیه آن را از مورد آئروفاژی شرح دادیم اگر به همان طرز تهیه و به همان مقدار مصرف شود برای درمان ترشح مواد سفید در خانمها مفید و مؤثر است.۸- درمان قاعدگی های دردناکی: دمکرده حشیشه الملوک درد قاعدگی های دردناک را آرام می سازد نسخه تهیه و مصرف آن همان است که درمورد درمان آئروفاژی شرح داده شد.۹- درمان اختلالات عصبی: دمکرده حشیشه الملوک که طرز تهیه و مصرف آن را در مورد آئروفاژی دادیم تشنج ھا واضطراب عصبی را تسکین می۔ دهد مقدار مصرف آن بشرحی است که تفصیل آن داده شده است.10- درمان کرم روده ها: پنجاه گرم ساقه گلدار خشکک گیاه حشیشه الملوک را در ظرفی بریزید و روی آن یک لیتر آب جوش باز کنید و دوازده دقیقه بگذارید. دم بکشد بعد آن را صاف کنید و اماله از آن و آب جوشیده نمک دار پرکنید و تنقیه نمایید اگر پنج روز یکبار این تنقیه را بکنید همه کرم های روده شما دفع خواهد شد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد