موارد ممنوعه و زیانهای قرص های ضد بارداری ؟ (مخصوص خانم ها )


موارد ممنوعه و زیانهای قرص های ضد  بارداری ؟ (مخصوص خانم ها )

موارد ممنوعه و زیان های قرص های  ضد بارداری ؟ (مخصوص خانم ها )

درست است که اکنون و در حال حاضر در دنیای متمدنمیلیونها خانم از قرص مصرف میکنند ولیکن هم اکنون هم پزشکان متخصص دریافته اند که این چنین قرصها موارد عدم استفاده هم دارند که دانستن این اصول و این موارد ممنوعه بر این چنین خانم ها لازم و ضروری است باصطلاح عیب وی نیز بگفتی هنرش نیز بگو. حالا برعکسی است حسن انرا که میدانید معایبش را هم بدانید.

فلبیت؟

این حبها انعقاد خون را زیاد میکنند، بنابراین ذرات کوچک خون منعقد شده در رگها بوجود میآید که این ذرات ریز وقتی با هم جمع شوند تکه بزرگتری را بوجود میاورند که امکان مولد (آمبولی)هائی در قلب و مغز و چشم میگردند، بالطبع یکی ازکوچک ترین این حوادث همانا فلیت است

کلسترول؟

این حبها اعمال طبیعی کبد را گند میکنند، بالطبع میزان چربی خون زیاد میشود (یعنی کلسترول وتری گلیسرید) که البته هرکس میداند که عملی این دو بستگی به فعالیت کبد دارد، پس در این موقع هم باید احتیاطهای لازم و مراقبت های بهداشتی و بخصوص غذائی درباره صحت و سلامت کبد را انجام داد.

دیابت (مرض قند)؟

یا استفاده از این چنین حبها میزان قند خون بالا میرود،بالطبع وقتی میزان قند خون بالا رفت بایستی عوارض دیابت و یامرض قند را هم پیش بینی کرد و انتظار داشت.

زیادی فشار خون؟

یکی دیگر از موارد عدم استفاده و یا بهتر است گفته شود کسانیکه از این قرص ها استفاده میکنند باید مراقب زیاد شدن فشار خون شریانیشان هم باشند زیرا این ضرر را باید حتماً درنظر داشت. و اقلا از لحاظ غذائی و اصول بهداشتی از بالا رفتن فشار خون مراقبت های لازم را درنظر داشته و بکار ببندند.

فیبروم؟

خانم هائی که  مبتلا به فیبروم رحم و یا پولیپ می باشند چون حالا دیگر اختلالات خون و جهازه ای مختلف بدن را دانستند این اختلالات متوجه آن فیبروم و پولیپ هم خواهد شد و آنرا تشدید خواهد کرد، پس این هم یکی دیگر از موارد ممنوعه یا عدم استفادهاز این قرصها می باشد.

سرطان؟

وقتی دانسته شد که تومورهای موجود در بدن بخصوصی در پستان و رحم در اثر چه عوامل مختلفی بزرگ و زیاد می شوند بالطبع یکی از این عواملی هم اثر هومورنها می باشد، زیرا این قرصها درست است که از لحاظ باردار نشدن موجبات رضایت خانمها را فراهم می آورد اما خود این قرص هم چون خاصیت هورمونی دارد همان عوارضی ناراحتی تومور را در پی خواهد داشت بخصوص در مواقعی که پی درپی و منظما از این قرص استفاده شود.

از این لحاظ چون آقایان پزشکان این نکات را بخوبی برای مراجعه کنندگان درنظر میگیرند خیلی بجاست که خود خانم ها و استفاده کنندگان از این قرصها سرخود و بدون مشورت با پزشک خانواده گیشان بی احتیاطی نکنند.

چه باید کرد؟

بنابرآنچه تا بحال گفته شد هر خانمی که قصد استفاده از این چنین قرصها را دارد می بایستی قبلاً مشورتها و آزمایشهای لازم توسط پزشک خانواده گیاش انجام شود تا به عواقب سخت .بعدی دچار نگردد و هنگام مراجعه به پزشک، او کلیه خصوصیت های فعلی و بعدی را از خانمها سئوال میکند و حتی در صورت لزوم شاید .مجبور به عکسبرداری هم بشود

تهوع و استفراغ؟

بعضی از خانمها بخصوصی در ماه های اولی که از این قرصها استفاده میکنند حالت تهوع و استفراغ کم و یا زیادی در وجودشان احساس میکنند. این چیزی نیست مگر همان عدم تکافو اعمال کبدشان و عدم تحمل و ناسازگاری آنان به این قرصها.

جوش صورت یا غرور جوانی ؟

همچنین در اغلب خانمها جوش های شبیه غرور جوانی (آکنه)بوجود می آید که آن هم بیشتر مربوط به ناسازگاری قرص یا حب یا اعمال کبدی است که مختل شده است.

افسردگی؟

بطورکلی این حالت افسردگی کم خوابی و حالات عصبانیت اگر در شخص و یا خانمی سابقه قبلی هم داشته باشد معمولاً استفاده از این قرصها با آن عوارضی که قبلاً هم گفته شد. مزید بر علت خواهد بود.

اختلال داخلی ؟

چون این قرصها یاحبها اختلال در اغلب ترشحات و اعضاء داخلی بوجود می آورد بنابراین محیط مناسب و مساعدی برای نمو باکتریها، میکربها، و بخصوص قارچها خواهد شد که بالطبع موجبات مزاحمتهای زیاد استفاده کنندگان را فراهم میسازد متأسفانه بدون اینکه آن شخصی یا آن خانم بداند که مقصر اصلی همان قرصی هاست هم استفاده از قرص ها را ادامه میدهد و هم خود و پزشکش را گمراه می سازد.

قرص در خدمت بهداشت؟

درست است که این عوارض یا عدم تحمل و یا معایب استفاده از این قرصها گفته شد امانه در عموم خانم ها بلکه فقط در تعدادد محدودی از آنان، وانگهی این عوارض فقط مختص باین قرصها نیست بلکه در کلیه داروهای دیگر هم مصداق دارد، بنابراین موجبات وحشت همگان نباید فراهم گردد بلکه هر کسی باید احتیاط لازم را قبلاً و در مواقع لازم درنظر بگیرد و از مشورت با پزشک هم غافل نشود این عوامل (سنگینی و رخوت در ساق پاها و از این قبیل) کمکم از بین خواهد رفت، منتها اشخاص و خانمها باید حتماً بدانند بخصوص در مواقع شکستگی استخوانها و گچ گیری آن عضو شکسته حتما باید از استفاده از این چنین حاب ها خودداری شود.

همچنین ۶ هفته قبل از هر عمل جراحی باید خوردن این قرصها و قطع شود تا عوارض (امبولی) بعد از عمل پیش نیاید این عوارض مسلماً در خانم هائی که تحت نظر پزشک هستند و بخصوص آزمایش های خون و غیرذالک هم از آنان تقریباً یا مرتباً بعمل می آید خطرات و عوارضی استفاده از قرص ها را از بین خواهد برد و می توانند بدون دغدغه خاطر بکار خود ادامه دهند.

ملاحظه می فرمائید وقتی خانمی مرتباً تحت آزمایش پزشکی و آزمایشات لازم خون و گاهی رادیوگرافی قرار گرفت می توان گفت مسلما از سایر خانم ها بدون شک سالمتر هم خواهد بود 

چاق شدن؟

همانطور که گفته شد در نتیجه استفاده از قرصی ها چربی در بدن جمع می شود (کلسترول وتریگلسیرید) بالطبع آب اضافی هم در نسوج جمع خواهد شد ماحصل کلیه این عوارض چاق شدن یا چاق بنظر آمدن آن خانم خواهد شد که اگر استعداد به دیابت هم داشته باشد. مزید بر علت خواهد گردید.

ساق پای سنگین؟

چون قرص ها اثر روی کند شدن جریان خون میگذارد بالنتیجه این اثر بیشتر متوجه ساق پاها خواهد بود بخصوص در خانمهائی که بیشتر میایستند مثل فروشندگان و آرایشگران و یا کسانی که از این چنین مشاغل را دارا میباشند باید بیشتر متوجه این عدم ناسازگاریها باشند پس ساق پاها متورم و بزرگ به نظر می آید  در ساق پا احساس مورمور شدن  ورخوت خواهند داشت، بنابراین این خانم ها باید از داروهای دیگر ضد فلبیت و از این قبیل هم استفاده کنند والا اگر این چنین عوارض عروقی هم مشاهده شد. باید از مصرف قرص ها خودداری شود، در غیر این صورت هر که آن کند نباید آن بیند که نشاید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد