موارد منع استفاده از داروی ضعیف کننده ی امنی “تای سایری “


موارد منع استفاده از داروی ضعیف کننده ی امنی “تای سایری “

موارد منع استفاده از داروی ضعیف کننده ی امنی "تای سایری "

 

* تای سابری نباید به افرادی که سیستم ایمنی شان ضعیف شده است برای مثال، در اثر سرطان خون (لوسمی) یا سرطان غدد لنفاوی (لنفوم) - یا به کسانی که هرگونه داروی تعدیل کننده ی ایمنی (شامل داروهای DMT که شرح آن در همین فصل آمد) و همینطور کسانی که هرگونه داروی ضعیف کننده ی ایمنی مصرف می کنند، تجویز شود. تای سابری فقط در دسترس بیمارانی قرار میگیرد که به همراه پزشکشان در طرح یک برنامه ی ثبت نام اجباری به نام TOUCH شرکت کرده باشند.

*تای سابری فقط در مراکز تزریق ثبت شدهای ارائه میشود که پرسنل پزشکی ان، در مورد استفاده ی صحیح از دارو و همینطور PML احتمالی اموزش دیده باشند.

* قبل از هربار تزریق، بیمار و پرستار مسئول تزریق باید فهرستی را پر کنند که هرگونه علامت و نشانهای که نیاز به بررسی پزشکی داشته باشد، دران قید شده باشد.

*پزشک تجویز کننده ی دارو باید سه و شش ماه بعد از تزریق اول تای سابری و سپس هر شش ماه یک بار بیمار را ارزیابی کند.

با خواندن این اطلاعات در مورد تایسابری، بعضی از شما بدون شک میگویید «احتمال یک در هزارا اگر به من پیشنهاد میشد بدون معطلی قبول میکردم» با این حال بعضی از شما نیز میگویید: «من صد سال سیاه دست به این دارو نمیزنما»

این از آن مواردی است که درست و غلط آن کاملاً مشخص نیست. اگر چنین شرایطی پیش بیاید، باید به اتفاق سیستم مراقبت بهداشتی و خانوادهی خود مزایا و خطرات آن را بسنجید.

روی آوردن به داروهای ضعیف کننده ی ایمنی

داروهای تضعیف بیماری، که سیستم ایمنی بدن را از کار میاندازد، اساساً در انواع به خصوصی از سرطان مورد استفاده قرار میگیرد. بعضی از انواع آنها نیز در مواردی که داروهای رده ی اول درمان ام اس - که در مبحث قبلی به آن اشاره شد -- دیگر کارایی نداشته باشد، تجویز میشود. به همین دلیل، گاهی به این داروها درمانهای نجات بخش می گویند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد