موز و این همه خاصیت!!!!


موز و این همه خاصیت!!!!

موز و این همه خاصیت!!!!

پوست میوہ موز

postemoz-photokade-2-500x231 ترکیب شیمیایی: حدود ۱۴/۷ درصد مواد خشک - ۱/۶ درصد قندانورتی - کاتچولامین.

خواص درمانی پوست میوه موز:

۱ - آن را با ریشه  گیاه موز بجوشانید و در آب گرم وان ریخته حمام کنید. برای معالجه سرطان معده نافع است.

۲- آن را بخشکانید، بعد سوزانده و خاکستر آن را بر موضع بپاشید. برای قطع خونریزی و التیام زخم مفید است.

خواص درمانی گل موز:

files_blogsystem_blogs_mahmood__img_3477w730xhmresizebymaxsize۱- آن را بپزید و بخورید. برای درمان بیماری قند مفید است.۲- شیره آن را بخورید. برای درمان اسهال خونی مؤثر است.۳- خشک آن را نرم بسایید، بعد با آب و نمک مخلوط کنید و بخورید. آرام بخش قلب است،برای رفع دردهای توأم با بالارفتن درجه حرارت بدن مفید می باشد.

خواص درمانی برگ موز:

554۱- تازه  آن را بکوبید و ضماد کنید. برای تحلیل ورم و درمان جراحتها و سوختگی از آتش نافع است.۲- برگهای جوان آن را در روغن بادام بجوشانید و گرم گرم بر موضع بمالید. از پیشرفت سرطان بینی جلوگیری میکند، برای معالجه  تومورها مفید است.۳-گرد برگهای خشک آن با روغن کنجد یا شیره ی زنجبیل تازه به صورت ضماد برای تحلیل و رساندن ورم و دمل نافع است و اگر در مراحل اولیه  پیشرفت روی جوش و کورک و دمل گذارده شود، قبل از اینکه گسترش یابد تحلیل رفته و خوب می شود.

خواص درمانی شیره گیاه موز:

u1377000681اگر آن را بخورید، قی آور است،برای معالجه  سردرد که توأم با تب باشد مفید می باشد،برای تقویت مو نافع است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد