موقعیت جنین در زمان زایمان


موقعیت جنین  در زمان زایمان

موقعیت جنین در زمان زایمان

 

موقعیت: هنگامی که دچار درد زایمانید، پزشکتان از عبارت موقعیت برای توصیف میزان پایین آمدن سر بچه (یا دیگر عضو نمایان او در مجرای زایمان در رابطه با خارهای ورکی، منطقه ای استخوانی در لگن خاصرهی شما استفاده می کند را در زمان پذیرش امضا می کنید، زیرا در موارد سزارین اضطراری، زمانی برای امضای رضایت نامه ندارید.)

نکته

ممکن است مایل باشید اشیای گرانقیمت خود را به همسر یا سایر اعضای خانوادهی خود تحویل بدهید (یا فقط آنها را در منزل بگذارید).

بررسی اتاقها

برخی از خانم ها در همان اتاق درد بچه را به دنیا می آورند، و عده ای دیگر برای وضع حمل به اتاق دیگری برده می شوند. اکثر اتاق های بیمارستان ها از ویژگی های استانداردی برخوردار است، بنابراین اتاقی که در آن استقرار یافته اید، احتمالا شامل موارد زیر است:

تخت: در اتاقی که هم برای درد زایمان و هم وضع حمل استفاده میشود همچنین اتاق زایمان نیز به آن گفته می ش ود)، تخت به طور خاص طوری طراحی شده که به میز زایمان نیز تبدیل شود. بعضی از بیمارستان ها اتاق هایی دارند که شما مراحل درد زایمان و وضع حمل را در آن می گذرانید و حتی برای مراقبتهای بعد از زایمان نیز در آنجا می مانید. به این اتاق ها LDR (یک واژه ی اختصاری برای درد زایمان، وضع حمل، و مراقبت های بعد از آن) با اتاق های LDRP گفته می شود

داپلر  گوشی (استتوسکوپ): پزشک یا پرستار به جای استفاده ی مداوم از مانیتور جنینی، از این وسایل قابل حمل برای مرتب گوش دادن به ضربان قلب جنین، استفاده می کند.

مانیتور جنینی: این دستگاه دو اتصال دارد، یکی برای کنترل ضربان قلب بچه و دیگری برای کنترل انقباضات شما. مانیتور جنینی نوار قلب جنین را تولید می کند، که ثبت افت و خیزهای ضربان قلب بچه در رابطه با انقباضات شما بر روی کاغذ است

گرم کننده ی نوزاد: این وسیله یک لامپ حرارتی دارد که از افت دمای بدن نوزاد جلوگیری می کند.

سرم: این لوله به یک کیسه ی آب نمک متصل است که شامل مخلوط قندی است و از کم آب شدن بدن شما جلوگیری می کند. صندلی ننویی یا تخت خواب شو صندلی اضافی برای همسر، مربی، یا سایر اعضای خانواده ی شماست .


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد