مولیبدن,یک عنصر کمیاب ضروری در بدن


مولیبدن,یک عنصر کمیاب ضروری در بدن

مولیبدن,یک عنصر کمیاب ضروری در بدن

 مولیبدن رایک عنصر کمیاب ضروری در بدن میدانند ، مولیبدن خواص ضداکسایشی قوی دارد و گمان میرود از بروز برخی از انواع سرطان جلوگیری کند. مولیبدن می تواند آنزیم گزانتین اکسیداز، مسئول تولید ضداکسایش قوی اسید اوریک، را فعال کند. مولیبدن کارکرد کلیه را بهتر کرده و بدن را در برابر برخی از سرطان زاهای شیمیایی محافظت میکند.مولیبدن با جلوگیری از تبدیل نیتریتها به نیترات ها و نیتروزامین ها در معده، نقش مهمی در حفاظت از بدن در برابر اثرات سرطانزایی نیتروز امین های موجود در غذاها دارد. نیترات های موجود در غذاهای فراوری شده و گوشت های دودی و نمک سود، سرطان زاهای بدن انسان شناخته شده اند. گمان میرود سرطان مری علامتی از کمبود مولیبدن باشد که باعث سرطان و بیماری های دهان و لثه هم می شود. مطالعات جمعی نشان داده اند که خطر بروز سرطان های معده و مری در افراد ساکن در نواحی دارای خاکی فقیر از مولیبدن بیشتر است.در حال حاضر،مولیبدن به عنوان کانی احتمالی در پیشگیری از سرطان پستان در دست تحقیق است.مولیبدن را می توان هم از منابع گیاهی و هم از منابع حیوانی به دست آورد. گلرنگ، اسفناج، ماهی، جگر، نخود، لوبیا، بنشن، غلات، جوانه گندم، نخود سبز، برنج قهوه ای، عدس، لپه، سیب زمینی، ملاس و مرغ منابع غنی این عنصر کمیاب در بدن هستند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد