مکانیسم اثر فلوراید در تقویت دندان ها


مکانیسم اثر فلوراید در تقویت دندان ها

مکانیسم اثر فلوراید در تقویت دندان ها

 

مکانیسم اثر فلوراید

 فلوراید به طرق زیر در استحکام و تقویت دندانها اثر می کند:

۱- افزایش تراکم مینا و عاج از طریق تغییر در ترکیب ساختمان آنها و پرکردن فضاهای خالی موجود در ساختمان آنها .

۲- پدیده دوباره معدنی شدن: بدین صورت که فلوراید موجود در بزاق و پلاک دندانی بطور پیوسته یونهای کلسیمی که در اثر تولید اسیدهای آلی از مینا و عاج برداشته میشود، این یونها را دوباره به جای خود در ساختمان دندان برمی گرداند و در نتیجه مانع تخریب نسوج دندان میگردد.

 ۳- خاصیت ضد میکروبی فلوراید: فلوراید همانند کلر، یک ماده ضد عفونی کننده و ضدمیکروبی است. فلوراید موجود در پلاک دندانی و بزاق باعث از بین بردن و یا غیرفعال کردن باکتریهای پوسیدگی زا میگردد.

4- کاهش حلالیت مینا: فلوراید موجب کاهش حلالیت مینا در اسیدهای حاصله .از فعالیت باکتریهای پوسیدگی زا میگردد

۵- تغییر در شکل دندانها: فلوراید باعث می شود تا شیارهای عمیق موجود در سطح جونده دندانها کاهش یافته و در نتیجه موجب کاهش نقاط ضعف دندانها برای پوسیدگی میگردد.

 6- کاهش انرژی سطحی مینا: این خاصیت فلوراید باعث می شود تا چسبندگی پلاک دندانی به سطوح دندانها کاهش یافته و راحتتر از روی دندانها کنده شود.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد