مگس های خون خوار را بشناسید ؟؟


مگس  های خون خوار  را بشناسید ؟؟

مگس  های خون خوار  را بشناسید ؟؟

 

استومو کسیس کالسیترانس (مگس اصطبل)

این مگس انتشار جهانی دارد و تقریباً شبیه و هم اندازه مگس خانگی میباشد. دوره لاروی آن از مگس خانگی طولانی تر است و همانند کریزوپسی میتواند ناقل مکانیکی فلج اطفال و سیاه زخم باشد. همچنین ناقل مکانیکی تریپانوزوم اوانسی به اسب و گاو است. این مگس روی توده علف های در حال فساد و جلبک های ساحلی رشد می کند، هر دو جنس نر و ماده خونخواری میکنند.

گلوسینا پالنپالیس (تسه تسه)

این مگس خونخوار است و تخمگذاری آن با بقیه مگسها متفاوت است. به این ترتیب که تخم در بدن مادر به لارو تبدیل میشود و در پایان مرحله سوم لاروی درست زمانی که لارو میخواهد به شفیرهتبدیل شود، از بدن مادر خارج شده و زیر شن رفته، ایجاد شفیره میکند (به همین دلیل مبارزه با آن مشکل است). مگس ماده تنها ۷ تخم میگذارد.این مگس ناقل بیماری خواب است که عامل آن تریپانوزوما می باشد و باعث حالت گیجی، خواب های متعدد و در نهایت کوما و مرگ میشود.

مگس های غیر خونخوار

این مگس ها به مگس های کثافت خوار و  مگس های مولد میاز معروف هستند، ضمائم دهانی آنها برای لیسیدن و مکیدن و بلعیدن ذرات ریز غذایی مناسب می باشد و برای سوراخ کردن و خونخواری مناسب نیست. این مگسها ناقل مکانیکی عوامل بیماریزا می باشند و لارو آنها با حمله به نسوج زنده انسان و حیوان موجب عارضه به نام میازیس میگردد.

جنس موسکا دومستیکا (مگس خانگی)

انتشار جهانی دارد. حرارت مطبوع آن ۲۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد میباشد، نورگر است و از شیر و مواد قندی تغذیه میکند، مگس خانگی به سه طریق می تواند عامل پاتوژن را انتقال دهد.۱- انتقال توسط تمام قسمتهای خارجی بدن۲- انتقال توسط مواد استفراغی مگس۳- انتقال توسط مدفوع مگسمشکل عمل های که در رابطه با مگس ها وجود دارد میازیس میباشد که در این قسمت به بررسی آن می پردازیم. میازیس را به انواعی تقسیم بندی می کنند الف) میاز پوستی و یا زیرجلدیب) میاز دستگاه ادراری - تناسلیج) میاز چشمد) میاز حلق و بینیه) میاز داخلی و دستگاه گوارشیهمچنین میاز ممکن است اجباری یا اختیاری باشد. در میاز اجباری، لارو باید حتماً قسمتی از زندگی خود را درون بدن میزبان زنده بگذراند ولی در میاز اختیاری، لارو معمولاً روی لاشه حیوانات زندگی میکند تحت شرایط خاصی ممکن است در بدن میزبان زنده وجود داشته باشد. از خانواده های ایجادکننده میاز می توان به اینها اشاره کرد:ا - خانوادہ سارکوفاژیدہمگس شطرنجی و مگس گوشت از این خانواده هستند. این مگس ها میاز اختیاری دارند. در وحله اول به دامها حمله می کنند و اگر دام نباشد به سراغ انسان میآیند.2- خانوادہ کالیفوریدہمگسهای این خانواده هم میاز اجباری و هم میاز اختیاری دارند. برای مبارزه با این خانواده از اشعه گاما استفاده میشود.3-خانواده اوستروئیدہمگس های این خانواده لاروگذار هستند و این لارو را غالباً در بینی گوسفند میگذارند. این مگس ها مخصوص انسان نیستند ولی می توانند در انسان میاز چشم و یا میاز حلق ایجاد کنند که در مدت ۷ روز این لاروها از بدن انسان رانده میشود.4 - ځانواده هایپودرما این خانواده در بز یا گاو ایجاد میاز پوستی میکند و در نهایت سبب سوراخ شدن پوست حیوانات میگردد (که این اتفاق در صنعت چرم سازی مهم است.) همچنین این مگسها می توانند در انسان سبب سوراخ شدن قرنیه گردند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد