میزان هر وعده غذایی چه مقدار باید باشد؟


میزان هر وعده غذایی چه مقدار باید باشد؟

میزان هر وعده غذایی چه مقدار باید باشد؟

مقدار غذای روزانه بایستی بر مبنای عادت باشد. شخصی تندرست باید آنقدر بخورد که احساس سنگینی نکند، شکمش نفخ نکند، غذا در گلویش نیاید و حالت تهوع و استفراغ پیدا ننماید و بی خوابی بر او غلبه نکند. هر غذایی که طعمش دیر احساس شود یعنی دیرچش باشد ناپسند و هر غذایی که نبض را تند و نفس را کوتاه نماید، آن غذا از حد اعتدال بیشتر مصرف شده است. اگر کسی بر اثر خوردن غذایی مزاجش بیشتر به سردی یا به گرمی گراید باید در مصرف آن تأمل کند. کسی که غذایش در یک وعده هضم نمی شود باید به تدریج غذا را تناول کند و از آن بکاهد. غذای سودامزاجان بایستی اندکی خنک و کمتر گرم باشد، غذای صفراوی مزاجان بایستی رطوبتی و خنک کننده باشد کسی که خونش گرم است به غذاهای سرد و کم انرژی و کسی که خونش بلغمی است باید خوراکش اندک و کمی گرم و لطیف باشد. طالبان سلامتی و پیروان بهداشت بایستی نکات زیر را رعایت نمایند. اگر غذای سرد و دیرهضم مصرف کرده باشند نباید به دنبال آن غذای زودهـضم و رقیق مصرف نمایند زیرا این غذای رقیق دنباله رو، زودتر از غذای قبلی هضم شده و غذای دیرهضم باقی می ماند لذا فاسد متعفن می گردد، هر چه با آن غذا بیامیزد آن هم تباه می گردد مگر در حالتی که بعداً ذکر خواهد شد و شایسته نیست که عکس این رژیم برقرار شود (خوردن خوراک غلیظ به دنبال غذای رقیق).

390582_uxhsl4do


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد