مینای چمنی و این همه خواص طبی  که دارد ….؟؟


 مینای چمنی و این همه خواص طبی  که دارد ….؟؟

 مینای چمنی و این همه خواص طبی  که دارد ....؟؟

 معالجه زخم ها با مینای چمنیصد گرم گل های مینائی چمنی را که تازه چیده اید، در یک لیتر آب سرد بریزید و ظرف محتوی آن را روی آتش بگذارید تا بجوش آید و ده دقیقه بجوشد و بعد آب آن را بریزید و گلها را در آورید و همانطور که گرم است، روی زخمها و جراحات بگذارید.معالجه ضرب خوردگی و کوفتگیگلهای مینای چمنی را بترتیبی که برای معالجه زخم شرح دادیم، اگر روی محل ضرب خوردگی و کوفتگی ضماد کنید، خون را به جریان انداخته و عوارض .آن را ازبین خواهد بردمعالجه اسهال با گل مینای چمنی بیست و پنج تا پنجاه گرم گل مینای چمنی را که تازه چیده اید، در یک لیتر آب سرد بریزید و ظرف محتوی آن را روی آتش بگذارید تا یک تا دو دقیقه بجوشد. بعد، آن را از روی آتش بردارید و پانزده دقیقه دم کنید. بعد، آن را صاف کنید و با عسل شیرین سازید و در طول روز چهار تا پنج بار هر بار نیم فنجان از آن را بنوشید. وقتی شما ورم روده دارید، نوشیدن این دمکرده اعمال روده ها را منظم خواهد کرد.درمان بحران کبدیبیست و پنج تا پنجاه گرم گل تازه مینای چمنی را در یک لیتر آب سرد بریزید و ظرف محتوی آن را روی آتش بگذارید یک تا دو دقیقه بجوشد. سپس، آتش را خاموش کنید. تا پانزده دقیقه دم بکشد. صاف کنید و با عسل شیرین سازید و هر روز چهار تا پنج نصف فنجان از آن را بنوشید تا خون شما تصفیه شود و ناراحتیهای کبدی شما برطرف شود.همین جوشانده برای دریان یرقان هم مؤثر است. جوشانده گلهای مینای چمنی بترتیبی که طرز تهیه آن در مورد اسهال تشریح گردید، در مورد درمان ورم رحم توصیه شده است.درمان ضایعات سفید در خانمهاجوشانده گلهای مینای چمنی همانطور که در مورد اسهال شرح داده شده، ضایعات سفید را در خانم ها قطع می کند.درمان زیادی رگل اغلب خانمها در دوران ماهانه، دچار خونریزی شدید می شوند که برای درمان آن باید جوشانده گل مینای چمنی را به همان ترتیب و مقداری که در معالجه اسهال شرح دادیم، مصرف کنند.درمان سرفهجوشانده گل های مینای چمنی  داروی عالی و مؤثری برای درمان انواع سرفه است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد