میوه های مفید برای درمان اسهال خونی


میوه  های مفید برای درمان  اسهال خونی

میوه  های مفید برای درمان  اسهال خونی

 دمکرده قراقاط برای اسهال خونی و اسهال ساده مفید میباشد". سولفات دومنیزی یا (نمک سدلیر) قدر شربت ۳۰ تا ۶۰ گرم در آب ریخته بنوشند بعضی ها داخل مطبوخ قهوه طبخ شده در سه یا چهار دفعه هر نیم ساعت به نیم ساعت میخورند همین ملح اصلی آب سدلیر مصنوعی است. سولفات دومنیزی پس از ۵ یا ۶ ساعت تلین میدهد و بعد مزاج را یبس میکند. بواسطه کم کردن رطوبت و خالی نمودن عروق و امعاء لهذا در اسهال خونی و اسهال عفونی حاد و تیفوئید استعمال می شود. برای معالجه اسهال خونی از لیمو ترش استفاده کنید و همچنین در خونریزی از ریه و حتی نزفالدم که هموفیلی باشد. شفا میبخشد. با انگور میتوان باین شرح در معالجه اسهال خونی استفاده نمود. باید در هر نیم ساعت به نیم ساعت یک لیوان آب انگور نوشید و شبها ده تا ۱۲ ساعت هیچ نخورد تا شکم کاملاً استراحت کند روزها شکم را حمام آفتاب داده یا کمپرس گرم روی آن گذاشت بدین ترتیب با پیروی از رژیم صغیر انگور که مدت آن شش روز است خواهید توانست بدون استعمال و مصرف داروهای شیمیائی که عکس العمل مضری در بدن ایجاد میکند معالجه شوید". زرشک: در طبیعت سرد و خشک و قابض است. همچنین انار جهه اسهال خونی و زخم روده مفید است از جوشانده آن استفاده نمائید ولی انار را با پیه اش اب گرفته میل نمایید خرنوب طبیعت سرد و خشک و مقوی معده و حابس اسهال خونیمقدار مصرف آن تا چهل گرم است." همچنین سماق قابض و قاطع اسهال خونی است." دیسانتری یا ذوسنطاریا یا اسهال خونی، بیماری واگیر بوسیله میکروب یا انگل  تولید و باعث پیچش شکم و دل درد و زخم روده و اسهال خونی میگردد بتوسط مگس یا چیزهای آلوده بمیکروب سرایت میکند معالجه آن با گرم نگهداشتن شکم و استراحت و پرهیز از گوشت و چربی و میوه و خوردن مسهل و دوغ و ماست و لعاب آش برنج و آبلیمو و تزریق سرم ضد دیسانتری و انژکسیون امتین صورت میگیرد

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد