ناباروری در مرد را چگونه درمان کنیم؟؟


ناباروری در مرد را چگونه درمان کنیم؟؟

 ناباروری در مرد را چگونه درمان کنیم؟؟

 

درمان ناباروری در مرد

درمان های جراحی شامل میکروسرجری جهت برطرفکردن وازکتومی، جراحی واریکوسل، وازوواز ستومی، برطرف کردن انسداد مجرای انزالی، انزال الکتریکی، آسپیراسیون اسپرم وارکیدوپکسی (به علت بیضه نزول نکرده و تورسیون بیضه) و جراحی هیپوفیز جهت ماکرو آدنوما می باشد.درمان های غیرجراحی درمان اختصاصی شامل استفاده از آنتیبیوتیک های وسیع الطیف مثل کوتریموکسازول یا داکسی سیکلین به همراه انزال مکرر و استفاده از ویتامین های آنتی اکسیداتیو مثل C ،B ،A یا گلوتامین در پیو اسپری، مهار ایمونیزاسیون علیه اسپرم به وسیله کورتیکول اسید ها  شستشوی اسپرم در ناباروری ایمونولوژیک، درمان دارویی هایپرپرولاکتیمنی (بابروموکریپتین)، ھایپوتیروئیدیسم (با جایگزینی هورمون های تیروئید)، CAH (با استفاده از کورتیکواستروئیدها) و کمبود یا زیادی تستوسترون (hCG در درمان سندرم کالمن و قطع استفاده از هورمون هایآندروژنیک اگزوژن در مبتلایان) میباشد.درمان طبی در بیمارانی به علت خاصی برای ناباروری پیدا نمی شود، یا بیمارانی که درمان اختصاصی برای رفع مشکل آنها وجود ندارد به کار میرود. شامل: ۱) کلومفین سیترات: یک آنتاگونیست استروژن می باشد که با مهارگیرنده های استروژنی هیپوتالاموسی و هیپوفیز باعث بالا رفتن  LH  می گردد و در درمان مواردی که تعداد اسپرم به طور ایدیوپاتیک پایین میباشد به کار میرود. چنانچه پس از ۶ ماه تغییری در کیفیت اسپرم ایجاد نشود، باید قطع شود. ۲) - تاموکسیفن: در درمان الیگواسپرمی ایدیوپاتیک به کار میرود و اثر آن مشابه کلومیفن است. آنالیز مایع منی هر ۲-۴ هفته پس از شروع درمان تا ۳ ماه لازم است. ۳)- کالیکرئینها: به صورت کالیکرئین پانکراسی خوراکی به کار میرود. به نظر می رسد که تعداد قابلیت تحریک و حرکت رو به جلو اسپرم را افزایش میدهد. ۴)- درمان انتی اکسیدان: همانند گلوتامین یا WitE 5)- هورمون رشد: در بیمارانی که دچار وقفه بلوغ اسپرم و آزواسپرمی هستند، تعداد اسپرم را افزایش می دهد و ممن است درمان مؤثری در الیگواسپرمی باشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد