ناتوانی جنسی با منشا عصبی


ناتوانی جنسی با منشا عصبی

ناتوانی جنسی با منشا عصبی

 

به طور ایده ال، معاینه دقیق عصبی باید جهت ارزیابی یکپارچگی کل سیستم عصبی به عمل آید. این امر شامل بررسی کامل اجزاء آوران و وابران اعصاب مرکزی و محیطی و عملکرد اتونوم و سوماتیک می باشد. باید در بررسی توجه خاص به عملکردهای خودکار و سوماتیک اعصاب ساکرال معطوف داشت (از قبیل کنترل ادرار و مدفوع و اسنفکترها، حس دستگاه تناسلی خارجی و جهت و فشار خروج منی) همچنین در مورد سابقه دیابت، مصرف الکل، تروما یا ضایعات طناب نخاعی یا MS پرسش شود. چنانچه در بررسی بیمار سابقه یک بیماری عصبی یا یافته غیرطبیعی در معاینه به دست بیاید تست های زیر باید انجام شود:
  1. A) عملکرد سوماتو سنسوری و موتور (حسی - حرکتی)
شامل بررسی حسی ارتعاش (چون از دست رفتن این حس یکی از نشانه ها اولیه نوروپاتی دیابتی میباشد) و تکنیک های بررسی پنانسیل های تحریک شده، Evoked) (potential جهت تعیین سرعت هدایت اعصاب پشتی واعصاب ساکرال است.
  1. B) اجزاء آوران و وابران سیستم اتونوم (خودکار
روش های متعدد جهت بررسی نوروپاتی اعصاب خودکار  وجود داراند:۱ - تغییرات ضربان قلب در حین تنفس طبیعی که نشان دهنده رفلکس غیرطبیعی قلب هستند که خود، علامت زودرس نوروپاتی اتونوم میباشد.۲ - رفلکس مردمک به نور۳- سیستومتری با آزمایش بتانکول و ثبت فشار پیشابراه ۴ - رفلکس بولبوکاورنو در صورت تحریک پیشابراه پروستاتیاین روش ها غیرمستقیم می باشند. جهت بررسی مستقیم برخی محققین ثبت فعالیت الکترومیوگرافی بافتجسم غاری راجهت تشخیص نوروپاتی آلت، پیشنهاد کرده اند.
  1. C) سیستم اعصاب مرکزی
استفاده از الکتروانسفالوگرافی حین خواب یا SPECT، جهت لوکالیزه کردن ضایعات عصبی که باعث ناتوانی جنسی می شوند، پیشنهاد شده است. از درمان ناتوانی جنسی با منشا عصبی، بستگی به مدت بیماری و فاکتورهای همراه آن دارد. بیمارانی که ناتوانی جنسی عصبی خالص دارند، می توان به کمک واکیوم، تزریق داخل جسم غاری مواد وازودیلاتور یا پروتز آلت، درمان کرد. ماده جدید sildenafil، در برخی بیمارانی که آسیب طناب نخاعی داشته اند موثر بوده است. ترزیق داخل جسم غاری نیز مؤثر است، هرچند به دلیل این که این بیماران ممکن است پاسخ نعوظی افزایش یافته داشته باشند، اندازه گیری دقیق مقدار ماده به کار رفته قبل از تزریق لازم است. استفاده از پاپاورین با دوز آغازین ۰/۱ml یا شروع با ۱micg پروستاگلاندین E معمولاً باعث ایجاد نعوظ به مدت کمتر از یک ساعت می شود. در بیمارانی که دچار نوروپاتی الکلی یا تغذیه ای هستند، استفاده از مکمل های ویتامینی و کاهش مصرف الکل مفید است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد