ناراحتی هایی که در کودکان صدای خس خس تولید می کنند


ناراحتی هایی که در کودکان صدای خس خس تولید می کنند

ناراحتی هایی که در کودکان صدای خس خس تولید می کنند

بسیاری از متخصصان کودک بر این باورند که صدای خس خس تنفس، همیشه نشانه آسم نیست، اما به هر حال وجود این صدا از نوعی نارسایی خبر میدهد و باید به شک مراجعه شود. ممکن است، نوزادی که پیش از سه ماهگی، تنفسی صدادار (خس خس) دارد، به راحتی مادرزادی شش ها، قلب یا دستگاه گوارشی مبتلا باشد. همچنین امکان دارد، کودکان دراثرفرو دادن یک سکه که موجب گرفتگی مجرای فسی می شود، صدای خس خس داشته باشند. در این وضعیت، ناراحتی کودک جنبه  فوریت پزشکی می یابد، زیرا سکه به طور معمول به نایژه چسبیده و باعث این نوع تنفس می شود. در این موارد باید برای تشخیص علت ناگهانی تنفسی صدادار، از سینهٔ کودک عکسبرداری به عمل آید. - در صورت شنیدن ناگهانی تنفسی صدادار (خس خس) باید کودک را نزد پزشک ببرند، ولی اگر کودک سابقهٔ ابتلا به آسم دارد، باید خیلی سریع داروی ضد آسم به او بدهید- دقت در مشاهدهٔ علائم تنفسی همچون تنفس سریع، فرو رفتن قفسهٔ سینه بههنگام تنفسی، کبود شدن ناخن ها و لبها و یا اشکال در صحبت کردن. چنانچه مواردیادشده را مشاهده کردید، کودک را به نزدیکترین بخش اورژانس برسانید و پزشک معالج را از وضعیت او آگاه کنید؛- حمله های ملایم آسم، بیشتر با تنفس صدادار بلند همراه است، بنابراین در صورت مشاهدهٔ این علامت، نگران نشوید. اضطراب و پریشانی، حمله های اسم را وخیمتر می کند. به کودک نیز ارامش داده و برای او توضیح دهید که خطری وجود ندارد؛ - اگر سرفه و تنفس صدادار پس از مصرف داروی ضد آسم نیز ادامه داشت، بهسرعت به پزشک مراجعه کنید؛- اگر کودک داروی خوراکی ضد آسم را بالامی آورد، به پزشک اطلاع دهید تا دارویاستنشاقی تجویز کند؛- چنانچه کودک مبتلا به آسم، حساسیت نیز دارد، محیط او را از عوامل حساسیت زاپاک کنید و او را به دور از دود و گردوغبار نگاه دارید؛-اگر تمرین ورزشی باعث بروز حملهٔ آسم در کودک میشود، دربارهٔ اطلاع دادن به مدرسه با پزشک کودکتان مشورت کرده و در منزل نیز نوعی فعالیت تفریحی دیگر راجایگزین تمرین ورزشی او کنید؛- تمامی مطالبی را که دربارهٔ آسم میدانید، به کودک خود آموزش دهید تا در مواقع لزوم بتواند از خود مراقبت کند و یا دانسته های خویش را به سایر کودکان انتقال دهد؛- اگر ناراحتیهای روحی موجب بروز حمله های آسم در کودک می شود، سعی کنید عواملی را که به او فشار روحی وارد میآورد، شناسایی کرده و آنها را از بین ببرید.پزشک چه کمکی میتواند بکند - عکسبرداری از قفسهٔ سینه و معاینهٔ کودک؛- تجویز آزمایش هایی در زمینهٔ یافتن موادی که کودک به آنها حساسیت دارد؛- تجویز داروی ضد آسم؛- کمک به والدین در زمینهٔ حذف مواد حساسیتزا در محیط خانه؛ - معرفی کودک به متخصص حساسیت برای انجام آزمایش جلدی و تزریقات

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد