نارسایی کبد به علل مختلف!!


نارسایی کبد به علل مختلف!!

نارسایی کبد به علل مختلف!!

 کبد

برای حفظ و بهداشت و سلامتی کبد دستورات زیر مفید است.۱- پرهیز از مولدات سودا مثل بادنجان مخصوصاً سرخ کرده و غذاهای بسیار گرم و پر انرژی مثل چربیها و سرخ کرده ها. ۲- مواد رنگی مثل مشروبات غیرالکلی، این بحث بنابر اهمیت خاصی که دارد مجدداً گوشزد گردیده است. (مشروبات الکلی خود یکی از مضرترین نوشابه ها برای کبد است)

نارسائی و ضعف کبد در حالت گرمی

علائم: عطش مفرط، تلخی دهان، خشکی زبان، کم شدن اشتها، یبوست شکم، قرمزی ادرار، پریدگی رنگ چهره. درمان: آب کاسنی، آب انار شیرین و ترش، شیره تخم خیار و خربزه، لعاب اسپرزه، شربت صندل، شربت لیمو، شربت سکنجبین، ماء الشعیری که در آن جوشانده ریشه کاسنی ریخته باشند هر روز صبح ناشتامیل نمایند و با ماء الشعیر، طباشیر، خرفه و یا آب تمر ھندی مخلوط با آب آلو۔

نارسائی کبد با مزاج سرد

علائم: برافروختگی صورت، کمی عطش، گرفتگی رنگ صورت، سفیدی زبان و لب، کم رنگ بودن ادرار، کمی مدفوع و سفیدی آن. درمان: گل قند عسلی با جوشانده بادیان و تاجریزی از هر کدام ۵ گرم برای صبح و عصر و یاانیسون 10 گرم به گل قند آمیخته دهند افسنطين ۵ گرم ،سليخه ۵ گرم ،اذخر ۱۰ گرم ،گل سرخ ۵ گرم، قسط ۵ گرم،کوبیده در روغن سوسن حل کرده و به ناحیه کبد ضماد نمایند. و با جوشانده داروهای زیر ناحیه کبد را مرتباً ماساژ دهید.بابونه 5 گرم ، مغز ناخنک 10 گرم ، مرزنجوش 10 گرم ، نسخه :   ربوند ۱۰ گرم ،افسنطین ۵ گرم ،سنبل ۵ گرم ،بادیان ۱۰ گرم ،مصطکی ۱۰ گرم ،انيسون ۱۰ گرم،عصاره غافث ۵ گرمنرم کوبیده روزی سه قاشق مرباخوری یا همه را پس از کوبیدن در ۲۵۰ گرم عسل ریخته روزی سه قاشق غذاخوری میل نمایند.نسخه: بادیان ۱۰ گرم، تخم کرفس ۱۰ گرم، ریشه شیرین بیان ۱۵ گرم ،جوشانده به مدت سه روز صبح و عصر با گل قند میل نمایند

نارسائی کبد در دموی مزاج

نسخه: تمر هندی ۲۰۰ گرم ،زرشک ۱۰۰ گرم، آلوچه خشکه ۲۰۰ گرم،به مدت ۱۰ روز جوشانده صبح و عصر میل کنند. اگر به جوشانده فوق روزی ۲۰ گرم ترنجبین شیره کش شده بیفزایند بهتر است و یا اینکه ۵ گرم عناب را نیمکوب کرده جوشانده آب آن را با سکنجبین و آب انار به کار برند و آنچه درنارسائی کبد در مزاج گرم گذشت در اینجا نیز نافع است.

نارسائی کبد در حالت صفراوی

علائم: یبوست و گرمی و حرارت بدن، تلخی دهان، رنگ پریدگی چهره، استفراغ های سبز و زرد گاهی تب.درمان: پاکسازی بدن با جوشانده هلیله و مغز فلوس، اگر حرارت زیاد باشد دوغ گاو نوشند: طباشیر ۵ گرم نرم کوبیده با رب به میل نمایند.

نارسائی کبد در مزاج بلغمی

علائم: سردی بدن در لمس، سفید و گاهی پررنگ بودن ادرار، قی بلغمی، گرفتگی رنگ چهره، درد در طرف راست ناحیه کبد. درمان: ماء الاصول یا افتیمون یا ماء الجبن با افتیمون و مالیدن روغن شب بو به ناحیه کبد.

نسخه مؤثر برای نیرو و قدرت کبد:

ریشه کاسنی، تخم کشوث، شاه تره، بادرنجویه، تخم خیارو خربزه، ترنجبین ماء الشعیر، آب انار، شربت غوره، شربت آب لیمو، زرشک و عناب.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد