ناسازگارها با معده


ناسازگارها با معده

ناسازگارها با معده

 بدترین دشمن معده انباشتن آن از خوراکهاست. چنانچه پیامبر اکرم (ص) فرمود یکسوم به آب و یکسوم به غذا و یکسوم به هوا اختصاص دهید.چربی و روغنهاجماع کردن با شکم پر برای معده بسیار زیانآور است.قی کردن زیادزیاد مسهل خوردنغذاهای غلیظ مانند سرخکردنیها، کتلت، کوکو، پیتزا و چیزهای بسیار مضرّی مانند سوسیس و کالباس و نوشابه هایی که با مواد شیمیایی تهیه شدهاند و گاز دارند آب میوههای بسته بندی شده، خوردن میوه و آب بر بالای آن خوردن، وسط غذا و روی غذا آب خوردن، پرخوری و سپس میوه روی آن خوردن، اکثر میوهها را باید ما بین فواصل خوردن غذا میل کرد، رسم غلط غربیها خوردن میوه و دسر روی غذا، شبها با روده پر خوابیدن و اجابت مزاج نکردن، خوردن مغز استخوان و زیاد مغز خوردن، هر غذایی که انسان از آن متنفر است برای معده مضر است، شبها غذای سنگین خوردن و روی آن خوابیدن، غذا روی غذا خوردن، قبل از گرسته  شدن دست به غذا بردن، حدیث نبوی (ص) است:از سفرهای هفت رنگ پرهیز شود و سر سفره یک نوع غذا کافی است، در هوای خیلی سرد مصرف غذای سرد زیانآور است، ترشی فراوان باعث ضعف معده و اعصاب و پیری زودرس است، شوری فراوان باعث ضعف معده و لاغری و سیاهی رنگ میشود، شیرینی بیحساب حرارت معده را زیاد و ناتوانی را بر جسم مسلط میکند، چربی زیاد بخصوص در هوای گرم باعث ناراحتی معده است، آب خوردن ناشتا، گرسنگی کشیدن بیش از حد.غذاهای ناسازگار با یکدیگرچنانچه غذاهای ناسازگار با هم مصرف شوند اولین ضربه را به معده میزنند. سرکه با برنج باعث قولنج میشود. تخممرغ با ترب، ماست با ترب، خربزه با عسل، شیر و انجیر، تخممرغ و پنیر، خردل با سیر انار و هریسه، ماست و باقلا، انگور و کله پاچه، جوجه کبوتر با پیاز، پیاز و پونه، شیر وماهی، انگور و گوشت و ... از جمله غذاهای ناسازگار به شمار میروند.حالات معده در مزاجهای چهارگانهحالات معده از مزاجها بسیار تأثیرپذیر است و غلبه مزاجها و عدم تعادل آن، به تدریج به سوء مزاج معده تبدیل میشود و به تدریج تبدیل به بیماریهای حاد شده و اندامهای دیگر را نیز گرفتار میسازد. اینکه در طب اسلامی معده، مادر امراض معرفی شده، سخنی بجا و صحیح است.در بررسی بیماریهای مختلف در بدن همواره جای پای معده را مشاهده میکنیم. قلب، مغز، کبد و سایر اندامها با تباهی معده به بیماری کشیده میشوند و با بهبودی آن درمانپذیر میگردند. تباهی معده و سوء هضم سریعا کبد را متأثر کرده و از آن طریق خون و به وسیله خون، همه اعضای بدن تحت تأثیر قرار میگیرند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد