ناهنجاری های رشدی تکاملی دندان ها و فک و صورت


ناهنجاری های رشدی تکاملی دندان ها و فک و صورت

ناهنجاری های رشدی تکاملی دندان ها و فک و صورت

 

ناهنجاری عبارت است از انحراف از مسیر طبیعی، بنابراین ناهنجاریهای رشدی تکاملی شامل کلیه اختلالاتی است که در اثر انحراف از مسیر رشد و تکامل طبیعی صورت گرفته است. این اختلالات ممکن است در هر قسمت از نسوج دهان و دندانها اتفاق بیفتند. مثلاً فک رشد کافی نکند و کوچک بماند. زبان بیش از حد بزرگ شود. تعداد دندانها کم یا زیاد شود.

این گونه ناهنجاریها در رابطه با دندانها، فک و صورت گرچه زیاد شایع نیست ولی آگاهی از آن برای والدین بسیار مهم بلکه ضروری است. آگاهی والدین از این نوع اختلالات موجب میشود تا اولاً والدین با مشاهده این گونه ناهنجاریها مضطرب نشده و نگرانی بی مورد پیدا نکنند؛ ثانیاً با اقدام به موقع و مشورت با دندانپزشک خود از عوارض آنها تا حد امکان پیشگیری کنند.

بسیار اتفاق میافتد که یک ناهنجاری در دندانها یا فکین که می توانست با مراجعه بموقع از پیشرفت و در نتیجه عوارض آن جلوگیری شود، به علت عدم اطلاع والدین و غفلت در مراجعه بموقع، پیشرفت نموده و در سنین بالاتر عوارض آن غیر قابل جبران گردیده است.

به عنوان مثال غایب بودن جوانه های برخی از دندانها یا وجود دندانهای اضافی از ناهنجاریهایی است که هرچه زودتر تشخیص داده شود امکان پیشگیری از عوارض آن بیشتر است.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد