ناهنجاری کروموزومی


ناهنجاری کروموزومی

ناهنجاری کروموزومی

 بسیاری از خانم ها بدون آنکه فرزندان خود را زودتر به دنیا بیاورند، در وضعیت درد زودرس قرار می گیرند. حدود ۸۰ درصد از مادرانی که سه قلو و ۴۰ درصد از مادرانی که دوقلو دارند، با درد زودرس مواجه می شوند، ولی تمام آنها زودتر زایمان نمی کنند. (به جزئیات مربوط به درد زودرس زایمان، در فصل ۱۵ رجوع کنید.) ناهنجاری های کروموزومی هنگامی که بیش از یک جنین داشته باشید و یکسان نباشند، احتمال اینکه یکی از آنها دارای ناهنجاری کروموزومی باشد، تا اندازهای بیشتر است.در نهایت، هر بچه خطر خاص خود را برای برخی ناهنجاری ها دارد و خطرات اضافه می ش ود. مادران تک فرزند، در ۳۵ سالگی به عنوان سن بالای مادری در دوران بارداری در نظر گرفته شده اند، همان طور که در این فصل پیشتر آن را توضیح دادیم. ولی در بارداری های دوقلویی که از دو تخم مجزا تشکیل شده باشد، سن بالای مادری ۳۳، و در سه قلوها، ۳۱ یا ۳۲ در نظر گرفته شده است. اینها همه به خانم هایی مربوط می شود که آزمایش های ژنتیکی برایشان در نظر گرفته شده است و قبلا به آن اشاره کردیم. دیابت به دلیل آنکه درصد دیابت های دوران بارداری با دوقلوها یا چندقلوها بیشتر است، بسیاری از پزشکان توصیه می کنند تمام خانم هایی که بیش از یک جنین باردارند، برای این وضعیت بررسی شوند. (به فصل ۱۶ رجوع کنید). فشار خون و مسمومیت بارداری فشار خون (فشار خون بالا در بارداری های چندجنینی شایع تر است.میزان خطر نسبت به تعداد جنین های موجود نسبی است. برخی خانم ها تنها دچار فشار خون بالا، بدون علایم یا نشانه های جسمانی دیگری می شوند. عده ای دیگر تحت یک شرایط منحصر به فرد بارداری قرار می گیرند که به آن مسمومیت بارداری گفته میشود که شامل فشار خون بالا به همراه ادم (ورم) و وجود پروتئین در ادرار (به توضیح مسمومیت بارداری در فصل ۱۵ رجوع کنید) است.