نتایج آزمایش سرم مادری آلفا فتو پروتئین….


نتایج آزمایش سرم مادری آلفا فتو پروتئین….

نتایج آزمایش سرم مادری آلفا فتو پروتئین....

 

به خاطر داشته باشید آزمایش سرم مادری آلفا فتو پروتئین، تنها یک بررسی آزمایشی است. اکثر خانم هایی که آزمایش سرم مادری آلفا فتو پروتئین آنها بالاست، جنینی طبیعی دارند و به دوران بارداری خود به طور کاملا طبیعی ادامه می دهند. تنها در حدود ۵ درصد از زنانی که آزمایش سرم مادری آنها مثبت باشد، جنینی با نقص لوله عصبی دارند.

از طرفی دیگر، آزمایش کامل نیست، و بنابراین به شناسایی تمام جنین های غیرطبیعی قادر نیست. برای کاهش خطر دریافت نتیجه ی مثبت کاذب یعنی اینکه نتیجه ی آزمایش غیرعادی، ولی جنین طبیعی باشد)، آزمایش مثبت مجددا باید تکرار شود (مخصوصا اگر در حدی جزئی بالا باشد یا زیر مضرب عدد میانی ۳۰ باشد)، و یک سونوگرافی نیز باید انجام شود تا سن جنین محرز شود.

در صورتی که جواب آزمایش مجدد بالا یا بیشتر از مضرب عدد میانی ۳/ ۰ در اولین بررسی باشد، یک سونوگرافی دقیق باید انجام شود تا به دنبال هرگونه ناهنجاریهای قابل تشخیص بگردند. اگر دو آزمایش بالا از سرم مادری آلفا فتو پروتئین و یا یک آزمایش بسیار بالا دارید، ممکن است مایل باشید برای کنترل آلفا فتو پروتئین در مایع آمنیوتیک (به بخش آزمایش با آمنيوسنتز»، بعدا در این فصل رجوع کنید)، آمنیوسنتز انجام دهید.

پزشک همچنین می تواند مایع آمنیوتیک را از نظر وجود ماده ای به نام استیل کولین استراز کنترل کند، که در صورتی که جنین نقص لوله ی عصبی باز داشته باشد، به وجود می آید (به داخل خطوط بسته «آگاهی نسبت به نقایص لوله ی عصبی» رجوع کنید. در اکثر موارد، آلفا فتو پروتئین مایع آمنیوتیک منفی است و دوران بارداری به طور طبیعی ادامه می یابد. برخی از مطالعات حاکی از آن است که به هرحال، آن دسته از زنانی که دارای س رم مادری آلفا فتو پروتئین غیرطبیعی اند و سپس آلفا فتو پروتئین مایع آمنیوتیک طبیعی است

 ممکن است در معرض خطر درد زودرس زایمان، کم وزنی نوزادان در زمان تولد، یا فشار خون بالا باشند. در صورتی که با این الگو منطبق باشید، ممکن است دکترتان توصیه کند که هم شما و هم بچه چه از طریق سونوگرافی و یا سایر آزمایش هایی که سلامت جنین را بررسی می کند، مانند آزمایش ضربان قلب جنین بیشتر تحت نظر باشید. یادداشت برداریهای خاص برای بررسی جنینی در هر دکتر نسبت به دیگری متفاوت است.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد