نتیجه ی بی توجهی به بهداشت و درد دندان


نتیجه ی بی توجهی به بهداشت و درد دندان

نتیجه ی بی توجهی به بهداشت و درد دندان

 

گاهی آماس عصب دندان مزمن و شدید می شود یا حتی دندان در آستانه عفونت قرار می گیرد. در این حالت درد هم شدت بیشتری پیدا میکند و خود به خود و بدون هیچ عامل محرکی بویژه شبها آغاز میشود و ساعتها ادامه می یابد.

در صورتی که درد دندان آنی و زودگذر باشد، معمولا آسيب پالپ قابل برگشت است و با خارج کردن پوسیدگی و ترمیم تاج دندان، درد از بین می رود. ولی درد دائم و شبانه نشان دهنده آسیب جدی و غیر قابل برگشت پالپ است و دندان باید روت کانال شود. بنابراین می توان گفت غالب موارد دندان دردها ناشی از سهل انگاری و غفلت بوده و درمان آن روت کانال میباشد.

دندانی که درد گرفت اگر درمان نشود، بتدریج منجر به عفونت پالپ و سپس عفونت ناحیه ریشه دندان می گردد که به صورت تورم ناحیه ریشه دندان مبتلا و یا تورمی وسیع در بخش عمده ای از فضاهای صورتی ظاهر میگردد. در چنین حالتی معالجه دندان بسیار مشکل و حتی غیرممکن می گردد. دندانپزشک با مشاهده رادیوگرافی دندان در مورد معالجه یا کشیدن آن دندان تصمیم میگیرد. درمان ریشه دندان توسط متخصص مربوطه یعنی اندودنتیست انجام میگیرد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد