نحوه استفاده از فلوراید


نحوه استفاده از فلوراید

نحوه استفاده از فلوراید

 

 این اثرات و خواص فلوراید برخی از طریق مصرف خوراکی و برخی از : .طریق مصرف موضعی بر روی دندانها ظاهر می شود مقدار ایده آل فلوراید مقدار ایده آل فلوراید برای دستیابی به اهداف مورد نظر در تقویت دندانها بین ۰/۷ تا ۱/۲ ppm تعیین گردیده است (هر ppm برابر است با یک واحد در یک میلیون) .

مثلاً فلوراید مناسب در آب آشامیدنی یک میلیگرم در یک لیتر آب می باشد. البته مقداز ایده آل فلوراید بستگی به میزان آب مصرفی دارد و لذا .تابع درجه حرارت محیط می باشد مقدار مناسب فلوراید برای افراد مختلف ماه با نام  مقدار مناسب فلوراید برای هر فرد بستگی به عوامل زیر دارد:

۱- غلظت آب آشامیدنی محل سکونت: به عبارت دیگر اگر میزان فلوراید آب یک منطقه ۰/۳ ppm باشد، معلوم است آن آب کمبود فلوراید دارد و باید به آن فلوراید اضافه شود.

۲- سن کودک: برخی سازمانهای بهداشتی بینالمللی کودکان را از نظر نیاز به مصرف فلوراید به سه گروه سنی تقسیم کرده اند:

- گروه سنی زیر ۲ سال

- گروه سنی ۲ تا ۳ سال

- گروه سنی ۳ سال و بالاتر

جامعه دندانپزشکی آمریکا توصیه می کند والدین مصرف مکملهای فلوراید را برای اطفال خود از سنین 0 تا 6 ماهگی آغاز کنند؛ زیرا در این سنین دندانهای شیری در حال رشد و تکامل بوده و به شدت تحت تأثیر فلوراید مصرفی قرار می گیرند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد